OCR Output

1927 den 26 september. N:r 33.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret s 1927

N:r 33. Ang. 1928

ars fastig—

hetstaxe—
ring.

Under hanvisning till länsstyrelsens allmänna kungörelse, ser. A., lands—
kontoret n:r 28, år 1927, tillkännagives härigenom, att enligt hit inkommet
meddelande, Västerbottens läns landsting till ledamöter och suppleanter i fas—
tighetstaxeringsnämnderna å länets landsbygd utsett för

forsta taxeringsdistriktet:

Ledamöter: Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, och nämndemannen Edv.
Bäckman, Agnäs;

Suppleanter: Nämndemannen Joh. Abramsson, Karlsbäck, och nämndeman—
nen Erik Olofsson, Sörmjöle;

andra taxeringsdistriktet :

Ledamöter: Landstingsmannen Joh. A. Noréus, Holmsund, och namndeman—
nen Erik Hansson, Vännäs;

Suppleanter: Landstingsmannen Karl Karlsson, Högås, Vännäs, och kyrko—
värden Joh. Pettersson, Grisbacka, Umea;

tredje taxeringsdistriktet:

Ledamöter: Nämndemannen Joh. Renström, Renbergsvattnet, och hemmans—
agaren K. P. Forsberg, Vindeln; ;

Suppleanter: Hemmansägaren Oskar Olsson, Bygdetrask, och nämndeman—
nen— P. A, Nygren, Tegsnäset;

fjärde taxeringsdistriktet:

Ledamöter: Landstingsmannen A. A. Henriksson, Hörneborg, och nämnde—
mannen Joh. Bäckström, Bliska;