OCR Output

1927 den 10:september. N:r 32.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

Ang. pröv—
$ ningsnämn—
Till vederborandes kannedom och efterrattelse tillkännagives härmed att gens andra
andra sammantradet med Västerbottens läns prövningsnämnd utsatts att äga samman—
rum torsdagen den 22 september klockan 6 e. m. i länsstyrelsens ämbets— _ träde,

lokal i Umeå.
Umeå i landskontoret den 10 september 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. å Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Trycrl;e}i