OCR Output

1927 den 24 augusti. N:r 29.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Vilhelmina församlings kyrka.

N:r 29. i Ang. förord—
nande av

Kungl. Maj:ts befallningshavande har med ändring av kungörelsen den5,gjörande i

17 augusti 1927 angående allmän fastighetstaxering år 1928 (landskontoret v;jiheimina
n:r 28) denna dag förordnat jägmästaren K. G. Wahlgren i Vilhelmina att vara _ gockens

ordförande i beredningsnämnden för Vilhelmina socken. berednings—

Umeå i landskontoret den 24 augusti 1927. nämnd.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri