OCR Output

1927 den 17 augusti. ~N:r 28. 5 3

; Ledaméter _ 4+
Sävars och Holmöns socknar: Hemmansägare Emil Säfsten, Sävar 4 fran / M&

i / fMj \.{/
vardera & *4 ' A P9
socknen ps Gi ©6

Bygdeå socken: Landstingsmannen And. Grenholm, Stortjärn, Over— &
klinten 4*. : ;. ; . .. s y e K fe e — E r X t se 15 fe i i v — v OX 8
Nysätra socken: Länsbokhållaren —FJof Huss. Umeå .. . ... .. . .. —. 6
Lovangers socken: Landstingsmannen P. Södermark, Bodan ...... 6 Åa j4
Burträsks socken: Landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk .... 8
Skellefteå socken: Riksdagsmannen Ludv. Brännström, Skellefteå .. 10
PBureå:socken: Förvaltaren. G; Wigren, —Ursviken . * : . .. © .. ;. . 8
Byske socken: Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby 10
Norsjö socken: Jägmästaren T. Wangenberg, Skelleftea .......... 8
Jorns socken : Disponenten . Ojof Björklund, Jörn .—. . . . .. .. . .. . .: 8
Malå — socken: Kommunalnämndsordföranden — Erust _ Renstrom,
Malåttäsk . .. ...., :.... . Si Ka — k ii k er i se ied e c s EG 6
Lycksele socken: Riksdagsmannen Evert Jonsson, Lycksele . ....... 8
Ört_räéks och Fredrika socknar: Hemmansägaren E. E. Nordenstedt,
Fredfika .. — L i — Ne kT Se P L k e. 4 fran var— 7 Å L. A—PAX 7
dera sock. _# & & © —
nen. i e
Stensele socken: Landstingsmannen F. E. Holmner, Qunnarn . ... .. 8

Tärna socken: Kyrkoherden J. ;A. Naselius,Tärnaby .. . .. .. . . .. .
Sofsele socken : Jägmästaren Nils Edblad; Sorsele . —. .. . . .. . .. . .
Asele socken: jäg|11ästaren T. Nettelbladt,—Asele— .. . .. .. .. .. . .. ..
Duorotea : socken:: Landsfiskalen: B. Nordin, Dorotea ..............

& K 0: i c o

Vilhelmina socken: Forstmästaren A. Wallmark, Vilhelmina . . . . . . . .

Till ordförande och ledamöter i taxeringsnämnderna har Kungl. Maj:ts
befallningshavande utsett:

Forsta taxeringsdistriktet:
Ordforande: Kyrkoherden K. Sundelin, Hörnefors.

Andra taxeringsdistriktet:
Ordforande: f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö.

Tredje taxeringsdistriktet:
Ordforande: Inspektoren E. Holm, Vindeln,