OCR Output

2 1927 den 17 augusti. N:r 28.

Sjätte taxeringsdistriktet.

Norsjö sockens beredningsdistrikt.
Jörns sockens beredningsdistrikt.
Malå sockens beredningsdistrikt.

Sjunde taxeringsdistriktet.

Lycksele sockens beredningsdistrikt.
Ortrasks och Fredrika socknars beredmngsdlstnkt.
Asele sockens beredningsdistrikt.

Attonde taxeringsdistriktet.

Stensele sockens beredningsdistrikt.
Tarna sockens beredningsdistrikt.
Sorsele sockens beredningsdistrikt.
orotea sockens beredningsdistrikt.
Vilhelmina sockens beredningsdistrikt.

Nionde taxeringsdistriktet.

Umeå stad.

Tionde taxeringsdistriktet.
Skellefteå stad. &

Till ordförande i beredningsnämnderna har Kungl. Maj:ts befallnings—
havande utsett följande personer ävensom bestämt antalet ledamöter i bered—
ningsnämnderna till här nedan antecknade :

Ledamöter

Nordmalings socken: Disponenten V. Fr. Ernberg, Olofsfors . . . . . . . . 8
Bjurholms socken: Nämndemannen N. Belander, Bjurholm . .......
Hörnefors socken: Kyrkoherden K Sundelin, Hörnefors . .. . .. . . . .
Umea socken: f. riksdagsmannen J.—Relin, Hiss{® ....... .. .. .. .. .
Holmsunds socken: Skiftesgodemannen E. Olofsson, Röbäck . .....

Vännäs socken: Folkskolläraren N. E. Schödin, Spöland . .. .. .. .. .

& 0 — © o0 ©

Degerfors socken: Jägmästaren Axel Elgstrand, Hällnäs . .........