OCR Output

Å å 4 ” Fjärde taxeringsdistriktet.

/ f

1927 den 17 augusti, N:t 28.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1927

Ang. 1928
ars fastig—

Jämlikt bestimmelserna i Kungl. Forordningen den 27 juni 1927 an— hetstaxe—
gående taxeringsmyndigheter och förfarandet vid allmän fastighetstaxering _ ring.
år 1928 har Kungl. Maj:ts befallningshavande denna dag förordnat, att länet (Rubriken
skall för fastighetstaxeringen indelas i följande berednings— och taxerings— uppläses i
distrikt: lanets kyrkor)

N:r 28.

Forsta taxeringsdistriktet.

Nordmalings sockens beredningsdistrikt. / fj E
a & & * f (r
Bjurholms sockens beredningsdistrikt. 5 F

Hörnefors sockens beredningsdistrikt.

Andra taxeringsdistriktet.

Umeå sockens beredningsdistrikt. ) G —
Holmsunds sockens beredningsdistrikt. :
Sävars och Holmöns socknars beredningsdistrikt. y «C C
Vännäs sockens beredningsdistrikt,

& / A Å

Tredje taxerifigsdistriktet.

Degerfors sockens beredningsdistrikt. C (

Burträsks sockens beredningsdistrikt. / 000 o

t

. U& O
Bygdeå sockens beredningsdistrikt. Z c&
Nysätra sockens beredningsdistrikt.
++ 2 $ & ; g 3 1
Lövångers sockens beredningsdistrikt. . 9GO

Femte taxeringsdistriktet.

Skelleftea sockens beredningsdistrikt.
Byske sockens beredningsdistrikt. 500
Burea sockens beredningsdistrikt. S tss