OCR Output

1927 den 28 april. N:r 18.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

— Ser. A Landskontoret 1927

Nyt;18.

8 M & Ne s l d ,, Angående
i För allmän kännedom meddelas att Riksförsäkringsanstalten den 26 april s5rordnande

1927 förordnat poststationsföreståndaren Ragnar E. Astrom, Kvarnbysund, ay ombud
att efter nämndemannen Albert Astrom i Kvarnbysund vara anstaltens ombud 5; Riksfor—
for Burtrasks kommun.

säkringsan—

28 . . Z stalten i
Umeå i landskontoret den 28 april 1927. Burtrasks
kommun.

NILS G. RINGSTRAND.
C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tr&ckeri