OCR Output

1927 den 22 april. N:r 17.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

N:r 17. Ang. förord—
nande av le—
På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts Befallningshavande _ damot i
denna dag entledigat hemmansagaren Sven Wiklund i Tjärn från uppdraget taxerings—
att vara ledamot i taxeringsnämnden för Skellefteå sockens södra taxerings—nämnden för
nämnd under år 1927 samt förordnat hemmansägaren Bernhard Lundkvist i Skellefteå
Skramtrask att sagda år vara ledamot i samma taxeringsnämnd. sockens

Umeå i landskontoret den 22 april 1927. södra taxe—

ringsdistrikt.
NILS G. RINGSTRAND.

C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri