OCR Output

1927 den 25 februari. N:r 8.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

(Uppläses i Tärna församlings kyrka.)

N:r 8.

Till allmän kännedom kungöres harmed att Kungl. Maj:ts Befallnings—Ang. förord—
havande förordnat jordbrukskonsulenten Aug. Ekström, Vilhelmina, vandrings— nande av
rättaren Johannes Mortsell, Tarnaby, och nämndemannen G. A. Dahlberg, synemän.
Granås, Tärnaby, att inom Tärna socken tillsvidare vara sådana syneman
som omförmälas uti 19 $ i nådiga kungörelsen den 30 december 1916 angå—
ende tilläggsavvittring i Västerbottens lans lappmark.

%

Umeå i landskontoret den 25 februari 1927.

På Länsstyrelsens vägnar: 5
Elis Almgren, Elof Huss,

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckerl