OCR Output

1927 den 7 februari. N:r 4.

lANSKUNGORELSER

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

Upplases i Skellefteå stads församlings kyrka.
N:r 4. / Ang. förord—
Sedan suppleanten för pensionsnämndens ordförande i Skellefteå stads _ ”4”4€ a;'
pensionsdistrikt, rådmannen Hj. A. Lindgren, numera avlidit har Kungl. Maj tor

befallningshavande förordnat sparbankskamreraren R. Svenonius, Skellefteå, pens'g"“'
att fran och med den 5 innevarande februari månad intill utgången av år 1929 e(;“ s
vara suppleant för ordforanden i Skelleftea stads pensionsnamnd. Orsdlzolr}a'f‘teé ;
+ elleite
Umeå i landskontoret den 7 februari 1927. stads pen—
tionsdistrikt.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri