OCR Output

1927 den 24 januari. N:r 2.

LÄNSKUNGÖORELSER.
Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

N:r 2.
För allmän kännedom kungöres härigenom att RiksförsäkringsanstaltenAng. förord—
den 21 januari 1927 förordnat landsfiskalen E. R. Edström, Malåträsk, att ef— nande av

ter iandsfiskalen J. E. Westman, som avflyttat från orten, vara anstaltens om— ombud för
bud för Malå kommun. Malå kom—

Umeå i landskontoret den 24 januari 1927. muil.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os T ryckeri