OCR Output

1927 den 10 oktober. N:r 15.

LÄNSKUNGÖRELSER.

| Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i kyrkorna inom Sorsele, Sten¬
sele, Tärna och Vilhelmina socknar.
N:r 15; Ang. virkes¬

Efter skriftliga förseglade anbud, som skola till Kungl. Maj:ts befall- försäljning
mingshavande ingivas senast måndagen den 31 oktober 1927 klockan 11 f. m. från socken¬
törsäljas till högstbjudande följande från sockenallmänningar inom länet ut- = allmän¬

stämplade virkesposter, nämligen: ningar.
Postens n:r Avverkningstrakt | Antal träd |
| Sorsele övre sockenallmänning.
Post n:r 3 | BLI. Låktiberget, söder om 1926 års stämp¬
| SNR TREA SSR ERE 2 bod base dES NOR REV 16,847
| Stensele—Tärna sockenallmänning. |
Pöst nrg BL 1X; Strax -Västert Om. FOrpsStaåd <a rosar 9,821
4 RT STBDLVIK & Strå Mmdan sjön UliSsjän ss; re. 9,481
| Vilhelmina övre sockenallmänning.
Post n:r3 B1.:.3;7 VÄStET OMSPOST ik gor en ovA ek lslere Rts | 10,302
a BI:-k VästerrölipOSst-N2rg san op TAR | 10,265
DD Gäddbäcksberget, fortsättning å västra pos¬
TENTA NRO Uk sas fraser AN 8,912
DARE Bl. I, från Sandviken och västerut .......- |+-6,280
äv 5 ARTE SNR a NS Sd | 7,826

sAnbuden skola ingivas i förseglat konvolut med påskrift: ”Anbud å vir¬
ke”. I tillämpliga delar gälla enahanda villkor, som gälla för köp av kronans