OCR Output

1927 den 7 september. N:r 14.

FT TNE
Vilhelmina övre all- 9 |Malgomajsjön 7,826 |3 råa tallar, 7,417 råa
männingsskog, bl. II. granar, 406 torra
FRRRROD 25 i Volare är | granar, 25 vindfällen.

Närmare uppgifter om virkesposterna kunna inhämtas av vederbörande
jägmästares stämplingslängd, vilken finnes tillgänglig såväl härstädes som
hos vederbörande överjägmästare och revirförvaltare. Formulär till borgens¬
förbindelse tillhandahålles å landskontoret och finnes även intagen i auktions¬
kungörelsen.

Umeå i landskontoret den 7 september 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. C. M. Fleetwood.