OCR Output

RE

Vilhelmina övre all-/
männingsskog, bl. I.
väster om 1926 års!
stämpling, mellan
ån och kronorå-|
SÄNR ENE: 300 a SEA

Vilhelmina övre all-|
männingsskog, bl. I./
Väster om post le

Vilhelmina övre all¬
männingsskog, bl. I./
Väster om post Hy
mellan Klitvallsbäc¬
ken och kronopar-|
kens |

I
I
I
I

Vilhelmina övre all¬
männingsskog bl. I.

Väster om post III.

Vilhelmina övre all¬
männingsskog bl. II.
Gäddbäcksberget,
fortsättning å västra
posten -T920-G- NI.
Vilhelmina övre all¬
männingsskog bl. II.'
Gäddbäcksberget,/
rakt ovan övre de¬
len av Harrselet ..|

Vilhelmina övre all¬
mänmningsskog bl. II.
Fråm Sandviken och!
VÄäSTerdbss a oe

|

Vilhelmina övre all¬
mänmingsskog bl. II.

GUuRRÖN ss vie el |

1

Ö

Vojmån

Vojmån

Vojmån

Vojmån

13,544

Malgomajsjön
ev. Storån
(Harrselet)

Malgomajsjön

Malgomajsjön

8,912

10,759

6,280

7,681

194 råa tallar, 12,994

| råa granar, 356 torra
| granar, 21 vindfällen.

I
I
I

157 -råa / tallar, 11-119
| råa granar, 323 torra
| granar, 30 vindfällen.

10,033 råa granar, 269

LJOFfA > pranar. JO
| vindfällen.

10,010 råa granar,
| 255 torra granar. 10

vindfällen.

(27 råa tallar, 8,388
I råa granar, 497 tor¬
| ra granar, 61 vind¬
| fällen.

11 :råa tallar, 10jH44
råa granar, 604 torra
granar, 39 vindfällen.

3,10 råa tallar, :2,289
råa granar, 225 torra
tallar, 56 torra gra¬
nar. 17 vindfällen.

3 tåa tallär; £;338-Tåa
granar, 340 torra
granar. 16 vindfäl¬

| Ien.