OCR Output

Bl. I, vid Slussfors,
mot byns nordöstra
PAR ONES 3 frn

Bl. IX, strax väster om
Torpstad å båda
näsen kring Noans¬
avan

Bl. I, innerst i Ankar¬
sundsavan, väster
om Gardsjöbäcken,
mellan Ankarsunds
och Gardsjönäs rå¬
SUNDA oe vsb skr sia

Bl. VI, å södra sidan

Uman, mitt emot
Ankarsund å ”Katt¬
UPplenAset ess sa

Bl. VII, å östra sidan
sjön Ullisjaur intill
och norr om post
SAVE IMO: Kp.
Rönnliden . . ;

BI. VII, å södra sidan;
sjön Ullisjaur, intill
och norr om post
n:r V mot vattende-/
FÖREN 2 NO |

BI. VII, å östra sidan
sjön Ullisjaur mot
kröp; Rönnlideft .::=

ERE

|

3 | Umans VII A

|

|

5 | Långvattens¬
bäckens III

6 | Långvattens¬
bäckens III

7 | Långvattens¬
bäckens III

|
|
|
I

9,821

13,322

17,721

19,182

9,481

tallar, 3.000

| granar, 12 torra tal¬
lar, 1 torr gran. Här¬
av 41 liggande.”
Dessutom 264 vrak¬
träd.

6,337 — tallar, :3,470
granar, 62 torra tal¬
lar, 12 torra granar.
| Härav 21 liggande.
Dessutom 148 vrak¬
| träd.

9,182 >" tatlär:”3,999
| granar, 99 torra tal¬
| lar, 42 torra granar.
' Härav 18 liggande.
| Dessutom 150 vrak¬
| träd.

tällar, - 6;907
| granar, 3 torra träd.
| Härav 25 liggande
| Dessutom 371 vrak¬
träd.

2 tallar, 17,701 gra¬
far, 18 förra träd;
Härav 44 liggande.
Dessutom 1,022
vrakträd.

19,175 granar, 7 torra
träd. Härav 38 lig¬
gande. Dessutom 724
vrakträd.

6 tallar, 9,361 granar,
114 torra träd. Här¬
av 63:> -Higgandit
Dessutom 3562 vrak¬
träd: