OCR Output

1927 den 7 september. N:r 14.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. IB Landskontoret 1927

Nöt.

Kungörelse.

II samband med årets kronovirkesauktion å Stora hotellet i Umeå den 4
och & oktober 1927 klockan 10 förmiddagen kommer att förutom de från
kronawms skogar inom länet utstämplade virkespartier att under enahanda vill¬
kor, ssom gälla för köp av kronans skog försäljas nedannämnda från länets
socke:nallmänningar utstämplade virkesposter, nämligen:

| N:r i |
Axvverkningstrakt | fn Flottled Pg | Anteckningar
| längden |
Sorsele övre sockenallmänning.

Sorseble skn. allm. ...| 1 Giltjaurbäcken | 8,636 |Granar. Härav 10
(2/19926) bl. II, trakt: | vindfällen. Dess¬
västter om Giltjaur | | | utom 1,602 vrak.
Sorselle övre skn. allm., — 2 |Olsbäckens 3/ 7,614 6,320 tallar, 1,294
bl. I, mellan Lös-/ | | |-granar. cc Haravs 0
trässket — och Du-| | vindfällen. Dessutom

GRDION. =. st NI | | 1,087 vrak.

|
| |
Sorseklle över skn. allm. 3 Vindelns 7 B | 16,847 eg tallar, 16,124
bl. I, trakt: Låkti-| | | granar. Härav.e.O
bergget söder om| | | | vindfällen. Dess¬
19226 års stämpling; | | utom 1,730 vrak.