OCR Output

1927-den-6 juli. Nr 13:

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 13: Ang. skatte¬

Å zz — 3 a mannarätt
Till vederbörandes kännedom meddelas att Kungl. Maj:ts befallnings- kill krono¬

havande den 16 december 1926 meddelat skattemannarätt till 1/256 mantal nyhemman.
n:r I Gullsjö i Vännäs socken med oinskränkt dispositionsrätt till hemmans- py
delens skog och den 20 juni 1927 till 7/64 mantal n:r 1 Vuvosberg litt Ab i H
Sorsele socken. l

Umeå i landskontoret den 6 juli 1927.
På länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri