OCR Output

ladugårdsbyggnad mot skyldighet för
1 samt bortföra huset SE den 1. juli 1927.

Umeå 1927 - Larsson & « C:os Tryckeri