OCR Output

1926 den 31 december. N:r 9.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B. Landskontoret 1926

MIRA

Uppläses i länets kyrkor, varom be¬
vis insändes till landskontoret.

N:r 9.

Till följd av inkomna ansökningar har Kungl. Maj:ts Befallningshavande
nedannämnda tider år 1926 antagit följande personer till åbor tillsvidare å
härefter omförmälda fastigheter:

den 9 juli: 1/48 mantal n:r 1 Ström litt. Ag i Tärna socken, vilken hem¬
mansdel av Johan Gideonsson upplåtits till Anna Karolina Gideonsson;

den 28 juli: 3/128 mantal av 3/64 mantal litt. Af Rönäs n:r 1 i Tärna
socken, vilken hemmansdel av Erik Andreas Persson upplåtits till Georg Sig¬
frid Eriksson för en köpeskilling av 500 kronor och utgörande av vissa 2
måner;

S. d.: 3/128 mantal av 3/64 mantal litt. Af Rönäs n:r I i Tärna socken,
vilken hemmansdel av Erik Andreas Persson upplåtits till Karl August Eriks¬
son för en köpeskilling av 500 kronor och utgörande av vissa förmåner;

d.: 1/128 mantal n:r 1 Ulfvoberg i Vilhelmina socken, vilken hemmans¬
del av Nils Erik Andersson och hans hustru Anna Margareta Mattsdotter upp¬
låtits till Johan Verner Nilsson mot en köpeskilling av 500 kronor;

s. d.: 5/128 mantal n:r 1 Eskilsbäck i Nysätra socken, vilken hemmans¬
del av Olof Leonard Olofsson Hpplattts till Algot Karlsson för en köpeskilling
av 2,000 kronor;

den 19 augusti: 3/64 mantal n:r I Stennäs i Sorsele socken, vilken hem¬
mansdel av Frans Oskar Josefsson och hans hustru Kattarina Josefsson upp¬
låtits till Frans Viktor Fransson mot en köpeskilling av 400 kronor och ut¬
görande av födoråd;

s. d.: 3/64 mantal n:r 1 Stennäs i Sorsele socken, vilken hemmansdel av
Frans Oskar Josefsson och hans hustru Kattarina Josefsson upplåtits till Jo¬
han Arvid Fransson mot en köpeskilling av 400 kronor och utgörande av
födoråd;

den 21 augusti: 1/16 mantal av krononyhemmansdelen 1/8 mantal litt.
Ac n:r 1 Harrvik i Stensele socken, vilken hemmansdel av Gustaf Severus Pers¬
son Söderlund och hans hustru Emelia Söderlund upplåtits till Fritz Ragnar
Söderlund mot en köpeskilling av 2,000 kronor och utgörande av vissa födo¬
rådsförmåner;

s. d.: 1/16 mantal av krononyhemmansdelen 1/8 mantal litt. Ac n:r 1
Harrvik i Stensele socken, vilken hemmansdel av Gustaf Severus Persson Sö¬

Ang. åbo¬
ombyten.