OCR Output

FN den 9 oktober. N:r 5.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskontoret 1926

NETTO:

Efter skriftliga förseglade anbud, som skola till Kungl. Maj:ts befall-Ang. virkes¬
ningshavande ingivas senast måndagen den 1 november 1926 kl. 11 fm., för- försäljning
säljes till högstbjudande följande från sockenallmänningar utstämplade Vit- från länets
kesposter, nämligen: sockenall¬

| männingar.

Sorsele övre sockenallmänning.

PösSt-nr tf, bh trakt Låktavare 15,092 träd
Pöst nir:2; 01 IR: ol trakt väster om Git aur 8036 träd

Stensele—Tärna sockenallmänning.

POSstk nar 3; Slussfors norr om Storuman å|
: Noansnäset [9585 träd

POST: 0; - Ullisjaur å östra sidan sjön mot
krp. Rönnliden 1—-9:481. träd

Vilhelmina övre sockenallmänning.

Postis: fc BET I Dikanäsdelen norr om 1923 års|
| | bygge -5,834 träd

POStin: 2, DR | Dikanäsdelen väster om 1923 års
[ra BYGge t-0;8520.-träd

Posten ar. gr Dl | Dikanäsdelen, söder om 1923 års|
| bygge utmed östra rågången | 10,404 träd

Post n:r 4, bl. I, | Dikanäsdelen väster om föregå¬
: | — ende post 0205 träd

Post na BT | Dikanäsdelen väster om föregå¬
ende post 7,087 träd

Post n:r.6, DEM; Fattmomakkedelen sk. VII norra

sluttningen av Gäddbäcksber-'
| get 7,630 träd