OCR Output

Ankarsund, intill och
söder om Storuman,
öster om 1925 års
stämpling, söder om
Ankarsunds by.

Slussfors, — norr om
Storuman å Noans¬
näset 2 km. sydöst
om Slussfors mellan
Storuman och öde¬
bygdsvägen.

Längvattensavan från
Rödingträskbäcken
söderut samt intill
föregående års post

o

Ullisjaur, å östra Si¬
dan sjön mot krp.
Rönnliden .

ER AE

Uman VIL A

Uman VII A

Långvattens¬
bäcken III

Nera.

14834 43510 tallar, ABS
ligranar, 25 torra träd,
| Härav 28 st. liggan¬

| de träd och dess¬

utom 377 vrakträd.

er 838 OL snar
| granar, 13 torra träd.
| 7 ÅSE ggn de träd
| ingå. Dessutom 316
| » vrakträd.

I

17.442 11.169 tallar, 15:078
("oranar, I 2905- förra
| träd. Härav; 89: st.
| liggande träd. Dess¬

| utom 770 vrakträd.

9,481 | 6 tallar, 9,361 granär,
| 114 torra träd. Här¬
| jav 63 st. liggande

| | träd. Dessutom 562
| | vrakträd.

Block I, Dikanäsdelen,
norr om 1923 och]
väster om 1925 2

hyggen .

Block I Dikanäsdélen,|
väster om 1923 års

hygge .

Block I Dikanäsdelen,
söder om 1923 års
hygge utmed östra
rågången ..

Block I Dikanäsdelen,
väster om föregå¬
ENE PDÖStöa spe |

Block I, Dikanäsdelen,
väster om föregåen¬

1

Dikasjön

Dikasjön

Dikasjön

Dikasjön

Dikasjön

| 5,834 |5,806 råa granar, 28
|

törra. » granar: Han
ingå 10 st. vindfäl¬
len.

6,852 |6,820 råa granar, 32
I torra” granar. "Hari
| ingå 12 st. vindfäl:
den. ;

| 10,404 1275 råa tallar, 10,114
| råa granar, 15 torra
| granar. Härtlinga 12
| st. vindfällen.

|

9,255 |178' råa tallar, 9,053

| | råa granar, 24 torra
| granar. Häri ingå 13
| St vindfällen.

| | råa granar, 13 torra
| I
| granar, 8 st. vindfäl¬
| jen.