OCR Output

1926; dem 7 september.= Nit-d;

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1926
Nr 4;
Kungörelse.

I samband med årets kronovirkesauktion å Stora hotellet i Umeå den 6
och 7 instundande oktober klockan 10 f. m. komma att förutom de från kro¬
nans skogar inom länet utstämplade virkespartier att under enahanda villkor,
som gälla för köp av kronans skog, försäljas nedannämnda från länets socken¬
allmänningar utstämplade virkesposter, nämligen:

| NE 10 | |
Avverkningstrakt | Flottled | ARE | Anteckningar

längden

Sorsele övre sockenallmänning.

Sorsele ska; alm >. 1 Vindeln 7 B | 15,002 Härav 450 = tallar,
bl: I trakt Låktavare. . | 14,642 granar. 19
| | vindfällen ingå. Dess¬

| utom 1,029 vrakträd.

Sorsele skn. allm. bl. 3 Giltjaurbäcken | 8636 'Granar. Härav = 10
I, trakt väster om a vindfällen. Dessutom
GIT Ia rada | | 11,602 vrakträd.

Stensele—Tärna sockenallmänning.

Ankarsund, intill-ochl| -1 | Uman VII A | 15,331 1392 tallar, 14,923 gra¬

söder om Storuman, | | |. nar, och. 16 förta
intill och väster om: | | träd. Dessutom 507
Ankarsunds utskif- | | vrakträd och 12 vind¬
ten, 2 km. sydväst | fällen.

om Ankarsunds by