OCR Output

19202de0 30-007 Ning.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1926

Uppläses emot bevis, som insändes
till landskontoret.

Niro.

Till följd av inkomna ansökningar har Kungl. Maj: ts Befallningshavande
nedannämnda tider år 1926 antagit. följande åbor å härefter omförmälda lä¬
genheter:

Den 12 januari: 5/128 mantal n:r 1 Gardsjönäs litt Aib i Stensele soc¬
ken, vilken hemmansdel av Karl August Persson upplåtits till Artur Heribert
Karlsson emot en köpeskilling av 3,000 kronor och villkor om vissa födoråds¬
förmåner; dj

Den 14 januari: 5/128 mantal Västanträsk i Sävars socken, vilken hem¬
mansdel av Johan Samuel Johansson upplåtits till Oskar Edmund Johansson
mot en köpeskilling av 2,500 kronor; ;

Den 3 februari: 1/16 mantal av krononyhemmanet 1/8 mantal litt. Ab
n:r 1 Harrvik i Stensele socken, vilken hemmansdel av Carl Adolf Martin
Jonssen upplåtits till Jonas Hilmer Karlsson mot en köpeskilling av 900 kronor
och vissa undantagsförmåner;

s. d. 1/16 mantal av krononyhemmanet 1/8 mantal litt Ab n:r 1 Harr¬
vik i Stensele socken, vilken hemmansdel av Carl Adolf Martin Jonsson upp¬
låtits till Karl Henning Karlsson mot en köpeskilling av 900 kronor och vissa
undantagsförmåner;

den 25 februari: 3/64 mantal av krononyhemmanet 3/32 mantal litt Ak
n:r I Gardsjönäs i Stensele socken, vilken hemmansdel av Erik Johan Eriks¬
son upplåtits till Johan Fritiof Eriksson mot en köpeskilling av 100 kronor och
vissa förmåner;

8. d. 3/64 mantal av krononyhemmanet 3/32 mantal litt. Ak n:r 1 Gard¬
sjönäs i Stensele socken, vilken hemmansdel Erik Johan Eriksson upplåtit till
Erik Robert Eriksson mot en köpeskilling av 100 kronor och vissa förmåner;

den 26 februari: 1/16 mantal av krononyhemmanet n:r 1 Tresunda i Vil¬
heimina socken, vilken hemmansdel genom bördsrätt övergått till Helge Na¬
tanael Chrysostomus Dahlstedt;

den 17 mars: 1/64 mantal n:r 2 Luspebacken i Sorsele socken, vilket
krononyhemman genom bördsrätt övergått till Johan Oskar Persson;

den 1 april: 1/92 n:r 1 Storsten i Stensele socken, vilket krononyhemman
genom bördsrätt övergått till Johan Östen Johansson;

den 17 april: 7/64 mantal litt. Ac n:r I Fjällsjönäs, Sorsele socken, vilket
krononyhemman av Carl Otto Linder och Ester Linder upplåtits till Olof Oskar
Linder mot en köpeskilling av 4,000 kronor;

den 3 juni: 5/64 mantal n:r I Blajkliden litt Ab i Vilhelmina socken, vil¬

Ang. åbo¬
ombyten.