OCR Output

31

e.Aret 1645.

Både Johan Månschöld och Johan Persson tillhörde Thomas Gerfälts
regemente med knektar från Ångermanland och Jämtland och egentligen
tillhörde umeåknektarna från 1644 detta regemente.

Sverige: och Danmark slöt fred i Brömsebro den 13 juli 1645 .Genom
denna fred fick Sverige:Jämtland,Härjedalen,Gåötland och Ösel,Halland
på 30 år (dock mot vederlag vid eventuellt återlämnande) samt tull—
frihet i Oresund. N F s 74.

Johan Månschölds kompani rekonstruerades.I kompaniet inmönstras de
knektar som tillhörde kompaniet 1644 och överlevde svårigheterna. och
dessutom alla nyutskrlvna knektar 1645 bade i Umeå och Bygdeå.Ett
mindre antal äldre bygdeåknektar inmönstras också.Hela kompaniet

fick 151 officerare och knektar.Kompaniet monstrar i sin . helhet i
Umeå 1645,1646 och 1647 och inte förrän 1648 anges det att delar av
kompaniet är i Jämtland.De knektar,som 1644 sändes till Jämtland i
Johan Månschölds kompani tillhör hela tiden kompaniet,men det kan int?
avgöras om de som Overlevde fanns kvar i Jämtland till 1649. eller om
de vissa tider var i hemorten.R 1645:12 f.

Ett flertal knektar hade redan 1644 blivit befäl.Fältväbel: Daniel
Jonsson Ersmark.Sergeant:Halvar Joensson,Stöcksjö.Förare:Joen Anders—
son Ohn.Furerare:Olov Brynlelsson Grlsbacka Rustmästare:Per Olsson,
Röbäck.De 4 sistnämda hade 1643 återvänt från Tyskland.

Korpraler:Joen Christensson,Sävar.Erik Persson Tavelsgon Lars Larsson
Stöcksjön.Olov Jonsson xroksgon Olov Jonsson Taftea Jakop Ostensson
Vanfors.Jakop Andersson Ohn.Olov Persson,Degerfors.

f.Aren 1646 — 47.

Dessa år är för umeåknektarna en tid av återhämtning och konsolide—
ring.De offensiva striderna för Sveriges del i samband med trettio—
åriga kriget är avslutade.Ändå måste de positioner och landvinnigar
som Sverige gjort skyddas och försvaras.

Det kompani umeåknektar som förut haft sin centrala förläggning i
Stralsund behålls i Pommern och ett annat kompani är i hemorten och
möjligen delvis i Jämtland.De hemmavarande styrkorna förstärks genom
nya utskrivningar.

Överste Arvid Forbus avgår i slutet av 1646 som chef för regementet
och Didrik von Cappel blir ny chef.Kompaniet i Pommern övertas 1647
av Johan Persson och underställs därmed Thomas Gerfälts regemente.
Johan Persson hade förut kommenderat ett kompani med knektar från
Ångermanland och några från Västerbotten.

Aren 1646 och 1647 finns alltså ett behållet umeåkompani i Pommern
och ett annat umeåkompani i hemorten och i Jämtland under Johan
Månschölds befäl.Endast ett fåtal'knektar försvinner dessa år.I
stället blev knektarna i hemorten och Jamtland fler genom utskriv—
ning 1647.R 1646:10,1646:17,1647:10 f.U L 1647.