OCR Output

Umeåknektar i Påvel Philipssons kompani 1638

Inskrivna 1638
Hans Olovsson
Nils Tomasson

Anders Bagge

Joen Andersson
Osten Eriksson
Peder Bertilsson
Osten Joensson

Nils Larsson

Simon Olovsson
Peder Tomasson
Olov Joensson

Vasterhiske
Grisbacka
Ansmark
Stenbäck
Täfteå
Sävar
Gunnismark
Bullmark
Kroks jon
Rödå
Degerfors

Förare Johan Nilsson

Utkommenderad
H
dod 1 Greifsvald i sept.1638
död i 1 1t
död i oktober 1638
död 8
död !*
död 1
död t'
död tt
död &
död tt

Umeåknektar i Lars Pederssons kompani 1638

Gamla knektar

Anders Persson Röbäck
Hans Joensson Degernäs

Hans Michelsson Bösta

död

Per Olovsson Röbäck

Erik Olovsson Hossjo

Olov Brynielsson Hiske
Lars Larsson Grisbacka
Lars Olovsson Mickelstrisk

Joen Andersson Ohn

Halvar Joensson Stöcksjön

Lars Nilsson Vänfors
Marten Andersson Röbäck
Erik Olovsson Sörböle
Nils Eriksson Brännland
Olov Mårtensson Rödå
Anders Michelsson Bösta
Nils Håkansson Ansmark

död
död
död
död
död
död
död

Utskrivna 1637 — 1638 .

Hans Joensson Osterteg
Hindrich Persson Degernäs
Hindrich Persson Norrmjöle
Nils Hind ersson 1t
Olov Nilsson Hörne
Nils Jonsson Röbäck

Hans Hansson Stocksjon
Håkan Olovsson Röbäck
Joen Joensson Röbäck
Johan Abelsson Klabböle
Olov Nilsson Norrfors
Tomas Mansson Baggböle
Anders Håkansson Norrfors
Johan Michelsson Overboda
Nils Persson Vännäs
Joen Hansson Österteg
Joen Olovsson Degernäs
Pär Olovsson Strom

Nils Eriksson Stöcke
Mats Olovsson Sörmjöle
Nils Nilsson Hössjö
Olov Larsson Stöcksjön

Umeåknektar i Olof Svenssons kompani 1638

. ;
Joen Pärssomn;Vännäso: :

Erik Tomsson Jämteböle
Lars Nilssons dräng död

Joen Parsson Hjuken
Erik Hansson Rödå
Simon Persson Kjälamark
Erik Eriksson Håkmark

död

död
död

Mårten Simonsson Västerh—e död

Nils Ivarsson Västerteg
Mårten Nilsson Österhiske
Joen Hindersson Västerteg
Erik Christiersson Öhn
Nils Larsson Bordhzmark
Lars Olovsson Tväramark
Anders Eriksson Rödå

död
död
död
död
död
död
död

Erik Larsson Innertavle

Anderg Larsson Sävar
Erik Ostensson Gullmarch

död
död

Utskrivna 1638

Anders Nilsson Röbäck
Erik Håkansson Röbäck
Simon Larsson Norrfors

Anders Hansson Söderfors
Anders Nilsson Strand
Nils Andersson Brattby

Erik Nilsson Kassjon

Per Simonsson Brännland
Joen Håkansson Degerfors
Nils Persson Granö

Olov Davidsson Hjuken

(Gunnismark)

döa

död
död
död

död
dö d
död
död

död
död
död
död
död
död

död.

död

död
död
död
död
död
död
död
död
död

28