OCR Output

nm tee r
e

2 or de e ty ///// _ P ysir _ /;W _ ||
ZZ [7%? %wf%é/ lag de — a

Sbep i i l 59

MMMW%%W@ FZZ /M ;’i’/jfij:/ 29 17 é/fl/ Z7 2200

fMÅ,”W / i ;752: C
q .2 c W»M%Å FEsa $g M”Wå/wfg% 1R
%t 4'//7"’/1@ /—gfm Å/fw /Jw—,/w %”* y X, W j ä
_-J%Wém /4444? M a%a«x/ 1%; 22% %”Ä/y %WMW/Å 9&&%4 x /
s. a*:/% (/åZm %z; W N/ a% %//_M/ LP na ;å Å, i
1z . i w«'zm —2 äe

Z%&M%%å sp %f;&&w ”1E

_z_w/%ff %%,å 42. %Jgg@fi

2; d fe Zf fr —Å Wikkero—t |
h& ded Li J,.,z.. / %f— 5 —Raz:
Ne tar men, ~Potlirifetiswas

i d— Zn ht

.;-m

få%;/m., /Zlå;;%ä—g

T " M«/ a\fldfi“oofi/‘%%

/%%4 /E

/r%w/;am,m&

Å # M/mén