OCR Output

N Nu gänande
« mått.

— » . Nu gznande Eva män«
. NR matt D. , - U. män. Hekt, · l¬
g d - » bef. st vix-. kot. . —
1 va rat-deutimeter inne-hältst 100 vadratsmilk ’ · ’s
" si- J c .
Meter (D3H.m·) O - » » 1 HEROLD 11 ösj
« . so Ak. s« 67
« them-. Teoknet D satt kraznför ett Hingrlsknåxt, hvllket sum halsst, he- ( 40 cito 4 53
«· tecknar qvadraten pa detta Iäingcimått. H 80 Mo Z 40
. " ;-.«. 20 li- 2 .. 26 .
W 10 am I 13 44 50 Dstängev 40.75 .
M Saus-Ade matt Nu äl· « Ny-» män. — 5 am —- 56 72 20 mo 76 3
: Nya mäst· N- g ———— « (1:0- —- .45 37«6

l . l . ,
W

amla mkåkz

W

TUUL , R appl«

Gamla mäst·

2 m Tun-usw«
1 5 tim
—- 25·93 s Eåzg
— 19s45 ¬
— XIV Es III-Voland.
—- 6-48 is Hm
— 3·24 " 8 Mo
— 2«59 4 tlso
«- I·94 3 Mo ¬
« 1«30 2 cixo —
— OÆ l. cito I

q· Ini sz ) - '.«.,-:.Z,—.’;-·;s-«;.:J,. «
ji«-A HLFUJLUWHI sy-. M-- ,.«. -. » ..... .