OCR Output

. Jul-Månad
Dagar Mün. Ned

17O Jnatius z 8.28 ckn.kl4...59fm
18 T A raham z 957
19 F . Jsak z 11.20
20 L » Jakob ’ :- f.m. O kl. 0.16 e.m.

Om Johannis vittnesbörd, Joh 1

21 S sk- 4 i Advent » 0 42 Thom. ApostL
22 M Josef IV 2. 3 OinkLä 24f.m.
23 T Israel » 3. 23 Bintersolst.)
24O Adam, Eva »- 4.43 Anmk1914e.m.
25 T AJubDag » -6.1 C Fjermast
26FskStep.h Dag M 7.12 kn.kl...020f.n-.1
27L Johp Evang. M- 8. 9 (O kl. 5.16 e.m.

« Om Jesu föräldrars förundran, Luc. 2.
28 S F n. e. Jnl isHS Upp Menl.. Varus D.
29 M ThomasBiskopHS 3..48 -· F
30 T David sie -5.·11
31 O - Sylvefter VI 6.36 «
Lof, pris och tack fke dig," o Fader kärel
O Upp Midtk Nel- O Upp Midd. Ned

. « Dag. T.m. -T.m. Dag. T.m.» T.m. T.m.

17 8 Lust- 11.44 244 25 8.49 11.48 2.4-8
19 · 8.46 11.45 2.45 27 8.49 - 11.49 «- 2.50
21 . 8.47 11.46 2.45 29 x 8.49 11.50 2.52
23 8.48 - 11.-47 2.4.6 31 8.48 11.51 2.54