OCR Output

j, » - DECEMBER. .

Yii Dagar - j « Mün. Upp

Hi 1 M OSCAR »Es 4.42 L U. kL 3.14fm·.

jiz 2 T Beata . IHE 6.1 F
ji 3 O Zep anias M 7.25 ckn.k"l.5.59 f.m. .z.—
. 4 T Bat ara M 8«.50 fijz
; 5 F Crispina Nimm
6 L« NmoLAUs z- 11. 43 G kl. Z. 43 e m. H
k- · · j L Om tecken i solen och münen, Luc. 21.
i 7 S is 2 i Advent X- f..m Agaton «
;»j 8 M Marice AfL 443 1.12 Un.kl.10.1e.m.
i - . 9 T Anna 343 2. 46
THI- - 10 O Judit. «THE 4. 28 h n.kl.1.2-5f.m
kgj : 11 T Daniel THE 6 11
- 12 F Alexander se- 7.52 (( Närmast

» 13 L Lucia H- Ned O kl. 0.4 e.m.
H J Om Johannis fändebud till Christum, Matth.11.

j . 5.13 SZ « . 2
i "16 T « Lazarns A 6. 54 Lu. kl. 3.49 f.m. »

. ,
O Upp Midd. Ned O Upp Midd. Ned

Dag. T.m. THm T.m. Dag. T.m. T.m. T.m. k¬

· 1 8.19 11. 37 2.54 9 8.34 11.40 2.47 -.
tj » 3 j 823 1138 2.52 11 v8.37 .11.41 2.46
s 5 - 8.27 11.39 2.50 13 .—,8.39 « 11.42 2.45 .j
17 8.30 11.40 2.48 15 » 8.42 . 11.43 2.44. -.

spi; , 14 S Hä- 3 i Advent I 3.34 Jsidorus