OCR Output

« YDag ar « · Män.11pp

sz23 O Emma

Hö- Manåd

17 gT Alexius « «»Es 0:16 "
.,-.18 F Freidrik · »Es 1.28 (25
- JL Sara " »Es Ned O kl.10.6.fm.

Om farifeernas rättfärdighet, Matth. Z.
Hisng Matth. 5: 27—42. Aftons. Jac. 2: 8-—26

" ·"20 S HE- 6 e. Tref 8 44 Margareta »
·21 M Johanna ss M 8. 50 (Rötm. början

22 T Magdalena T 8. 55 O I M
. 9 0
24 T Christan xkkz 9. 5 Y- u. kl. 9 26 em.
25 F Jacdbus - FIZZ 9 12 Z u.kl.10 6 e. m.
9.

26 Lsz Martha MS 20 Ok11136f2m.

- Om Christi förklaring, Matth. 17.
HögmgMatth.-17:9—13 Aftonsa Luc 14:12——15

27 S IN e. Tref. LEE 9. 37 7 Sofvare

28 M· Botvid . KI- 10. 6 C Närmast
29 T Olof « « Fss 10. 57 —
30 O Abdon « CI f..m

31 T Helena VI 0.18

O Upp Midd. Ned O Upp Midd. Ned

Dag. T.m. Tan. T.m. Dag. T;1n. T.m. T.m. ·
. 17 -3; »L- · 11454 8.44 « 25 3.18 « 11.54 s8.29

s19 . » «3. 6 11.54- 8241 27 3.22 11.54 8.25

. 21 Zsig « 11.54 8-.37 » - 29 ( 3426 11.54 8.20

12164 833 31 3.-31 11s54 846 »

.-,«.- .- NR¬