OCR Output

— .,—:k.

» Dritterf är, 187 , är i Sol-Cirkekn ekjete Sznda s;
atzdmngetz det» «12:te. Söndagsbgkstafven är E, geh
Passtermmen mtråffar den 6 ApriL , »

Det famma är dck ifråm

H. M. Kommg· OSCAR II:s Födelse, den 21 Jan.1829, det 50
Deß uppsttgande på Tronen, den 18 sept. 1872, det 7

Kröning, den 12 Mai 1878,· ............. det o

H. M. Drottniug sOPHIA VILHELMINA MARXANA
HENRIBTTAS Födelse, den 9 Juli 1836, ....... det 43
Deß Bcägey den 6 Juni 1857, . . . · ........ det 22
Krönmg, den 12 Uaj 1873, . . . .- ......... det 6

H.0K. Höghet Kroupriusen och Hertigen af Vermlaied

seen eins-ku- monss Födelse, den 16 Juni.j1"858;, det 21 .

H. K. Höghet Wen ach He · en a Gotlan.d—2- «
OSCAIZ OARL .AI»JGIESTS Jödelsekndgell 15fNov.1859, det 20
H. K. Hoghet Artpmyea ach Hertigen af Vestergötland » '
OSOAzR GABLW Födelje, den 27 Febr.1861, det 18
H. K. Hoghet Atsprmsen ach Herrier af Nerike EUGBN
NAPOLJJON NICFIPÄUS Föde se, den 1 Aug. 1865, detl4
H. K. Hoghet Prmpessan och Euke-Hertiginnan af
Dalarue PMB WILL GMOLMA JOSE¬
PHINA ANTOINEHAS Födelsy den 21 Dec. 1836, det 43

Deß Bilägex, den 16 April 1864, .......... det 15
H.K.Hogh·et Prmsessan LOVISA JOSEPHINA EGGE¬
NlAs Fodelje, den 31 Okt. 1851, ........... det 28

Deß Förmälniu med H.K.Hö et Kronprw en a
Danmark O ISTIAN FRZJIRIK vLLEsJDLMfZ

. CARL-, den 28 Juli 1869, ............. det 10 .

H. K. Höghet Prinsessan CHARLOTTA BUGENM
AUGUST-L AMALIA ALBERTINAS Födelse, den 24 .
April 1830, ........................ det 49

FörmörkelserJ

Under äret »1879 inträffa tvü solförmörkelser och.en.mün-H
förmörkelse, af hvilka endgstden sisi nämde blir synltg tSv·e¬
eige. Deuna månförmörkelse sker den 28 December-, börjar

»kl. 4.38, flutar kl. 6.15 e.m. och sträcker sig till endast V, as

mänens diameter.

Tiderna äro · angifna efter Sveriges ernen¬
samma bprgerliga tid. För att erhälla Sto holms
ortstid tilläggas 12 minuter.

Tecknens bemärkelsen

K Betyder Sän- och Högtidsdagar. G Solen. C Månenz
C Nymåne. O Första Qvarterct OsFullmåne eller ne¬
dan. GSista Qvarteret. L Verlus. cksNars. YJupitexn
BSaturnu-s.» MVädurew NOxew NTvilling. ssES

Kräftanp ÆLejonet K- Jungfrun. H Vågen. ASSM¬

pionen. Fä- Skytten.- M Stenbockenx H Vattumannen.
Z Fistarne. f.m. förmiddagen. e.m. eftermidd"agen.
kl. klockan. L Månens uppstigande, IF nedstigande genom
Djurkretsen. ( Nedsiyttning tilI efterföljande, och ) Upp¬
flyttning till föregående dag. t. timmar. m. minuter.¬
n. ned. u. app. « Vid Månens Upp- och Nedgång tillhöra
de utfatta timmarne förmidd eller eftermidd., alltsom de
stä efter eller före f.m. S

,...-.·«.k.-,—.»«.s«...-—.«-.;. .’.».-—..,,:«—-·« » -- - —-- -- --—----«« —--—«