OCR Output

D-: stszxxg Hrkmsmnas gsingEis-ehTyxsandssz ¬

-å-1;- 187.8.

»Um-onst besinnen sig und-er hela åretzi Lejdnets stiernbildx

är- i söder midnatten den 16 Febrn"ari»·ocszh mjddagen den 23
Augusti, - · » .- ¬

satiirtius nistet-s i Vattumannensdch Fiskarn«"es ftjernbixder;. -..

är i södermiddagen den 13Mars och midnattenden 22 Sepjå
tenider.« : : . - · .

Jupiter rör sig bxand Skyttens dchf StenHJckENZ stjeMDVHT

sär i söder««mid«dagen den —s5 Januari och Midnnttenksden 25
Juli. « " - « ¬

Venus är aftonstjern-a·till7« den -21—Fseb«r., deresfter morgen¬

stjerna"till den 5 Dec. sedan åter aftdnstjerncks Hdn Ins-en

klarnftden 29 Mars. -« ¬

Merkur-ins är längst-«Vestlig»från solen den?-8«FCerM-»·-"

den 29-Juni och den-Les September-; längst öftlisg den 15 April;
den 13Augusti ochsdens December. « »

—¬

· Mai-D genomlöperdjurkretsen frän Fäskaknasstjernbild till
Skorpionen-V är i södermiddagen den .-18—-September.

. 4K.....

Its-is- Ars M«asxr;kugdedr..

T-Betecknarsmarknadeyjom påstå kängreän en- dag. . » . J - , «

sk- Betecknarz de -frimar-knader, .å hvilka KonglssMajns Befallningshafvande
' uppgifnjtatt-«betydligure.kreaturshnndel jemväl egers rann sz
Lä’nen,’»in·om hvilka»-"nt·arki1aderna å landet hållasj äro sä förkortadezz Tszs

« Eili.

Burträskssy kaprdext ,

Elfsdorgsx
Gib-. Erst-sprng
th. Gotlands. f
Hal. HallandT
Jkp. Jönköpinng
Jtl. Jemtlands.
Klm.«chilnxarx "
Kpb.· Kopparbergsx

Bredgård i Ström Z«¬
Jtl.s. . . den 30

Eksjö f. . . , . - , ,·23»

Grenna . . .";29

Arbo«galE-f:.-. . .«de«n
Arjeplougssss th. . . sp1
Arpidsjaan th. .¬

qka¬

, Gellivnpesp Kyrkoby- F

Krb.«

- Sth.
-ups. .

Kronobergsx .
Kri. Kristianstads.

- Mlm. Malmöhus.
v Nöt¬

Ndrrbottens.
Sdm. Söd«ermanlands.»
Skb.· —Skarab-orgs..
Stockholms. :. «-:
.Upfala.

Uti JANUARL
LyckseleT Vbt. «. . ·. ·10»
Mariestadk .-».«"."29
Neder Kalix (K. st.-)E,
-th. Z

Uti, FEBRUARL ¬
HedemoraE , . . . 5
HofvnEfHSkka . ,7
Izockxnocksd Nbd «. .»14¬
Knmpavnlls (kr. m.),-.-: - ;

· Skb . ·

--börjns«å»den«dag,då « . . . .» -. .. 14
ordinarie tinget is «Karlstads’« . «. . . .». 21
« Gellivarelappmark« Köpingssf ..... «. 22

enger fin börjanz

Bygdeå (K·. st.)E, th.
Degerforsss Vbt. . . 19
Engelholm. . . 2.7«
Falköping . ;"«. .·2«8
Kongslenn (kr. m.),
STE. . . ..... 15

Ljungby (kr. m.), Krb.

7 Norrtelje .. . ..... 14

·Uti MARS
Lahdlmf . .·’ . .

0000

Lyfckseless Vbt. . 14«
Löfånger (K.st.)-«’«- Vbt. 5
Mahukt (kr.m«,), Hal.f -6
Nordmaling V, BthLs
Nybynsd Vbt. . - 2

Vbtx «Vesterb«ottens;7 «

« leL Vermlgnds.

Vul. ·Veftexnotrlands,»
th.« Siestnxgnlandz
Ogl. stengdtsands.

· « Heb. »Mehr«-.- -.

Äsele E. pl.) E, Van s 3
vaer Kalix X, s — th.« TO
Qrebrossszsz . . . . »22«

Ostersxkxkd I f » .»- . -s.»s ;-· 8

Amål o o. « s 0 pvvoj 1

Päksbodaar.m.),drb.·2.7
.Röinge, Kri. ." . f29

SkellefteåF » 0’O O . . 9
Töreboda j-, Skb. . . Ä13
UJUeåSe ..... «. . 22j

Salaqfe -;·s ....... 12

Skara . , .-15;
Säterf.·.q.· .« , .« 28
Upsaltx Djstingäss "— —-..5
Vexidsk .» . .».-1.2»sp
Yintmerdy ...... , LI¬

Ostersundkf . . . ..·j2

i
i
»