OCR Output

F
E
IF

. Oe

TTE

-«»-«-fM-a-—W-w.--«--—W—»..-. » » « . » « . .

- -·«;- -"JL«.«...-.·-W. M «-·.U».-0.e-W---.-,.

Jul-Mc«inad.
Dagar Män. Upp
17 T Jgnatius » D- fm. G kl. 4.16 f.m.
18 O FIlbraha — ««"""-542-771.26 O« u kl-. 61.4 f.m.,.
19 T Isak .. zsz ! 3 7 (((J Närmast
20 F- « Jakob DIE 4.50 (Vintefcsolst.

» 23
213 Lf -«hom glpostl S. 36 EIN-IN 11. 53e m.-,..

Om Johannis vrttncsbord, roh. I.

H Högm Joh.5:31——39. Aftons.:1 Petr.1:8—13
22HS III-J Advent K 8 14 Joses «¬
239TM Israel K Ned D k1.10.36· ern-.¬
24...T 2 Adam,z.E-vaspsp Egg- Z-. 6 . «

25O HäsJngfTsagk " VI 4. 43 TI- n-. kl 6.;-18 em
26 TA- Steph. Dag, H 6 18 V
274 F Joh- Evang IT -.5---(J psIL kl 1k1»10e-m»
28 L Menl. BarnsD. H 9.14 s -- ¬

Om Jer foxaldxaxs förundran Luc 2-..- s-: - "
Mögm:Matth(.-»2:19—23. Aftons.:1 Petr.·2:1——9r..

29 S Hä- n e.Jnl:·-Z.10 35 Thomas Bifkop
30 M David .. s 3 11 54
31 T Sylvester - JNV -——-— O kl. 3. 9 em

Los, pries och tack fke dis, o Feder Bäre! spszYT

C) .Upp kidd. Ned (-).. Upp Midd. Ned

Dag. T. m. T.m. T.m. Dag. T. m. T.m. T. m..
i- 1»».7 8. 56 11.56 2.56 25 9 1 12. 0 3 0
å 19 8.58 11.57 2.57 27 9.1 12. 1 Z. 2
s· 21 8.59 11.58 2.57 29 9 1 12. 2 Z. 4
23 9. 0 11.59 -2.58 31 9 O 12. 3 Z. 6