OCR Output

t-s DE SFMBIER

D gar , , « MJäit. Nde
Our Chststi mudande i Jerusalem Matth 21
Högm.:Luc.4:16—229WAftons: Ebr 8: 8—12
S HI- 1 ix Adpejnt IT 11x36xix0stiR

-.«

wiss-«
F
Z

fian Okl 550em)
0355i Lu.kl 8 31eri.
2.1--6«i C Mem-ist » - s¬
3.3 Ju.k1557fm » -- · I

« Barbara

Z
« Fephamas »Z:
" OEwaN-. --« ·W«

·¬
-«. ;

»d¬
OI
Or

» NICOLAUS ¬
z Agaton -:.j·.. : W e. 20 4 n-. kl. THA- e.szin.
·-««.-Om· tecken i iolekroch månen, Luc, 21
gm ;L·;1c.- 17 26—80 « A"ftoi1s.s-;Jac«:5": 7——19«.

JOOW

s -.,'-«·

!

·f8 HEZ i Advent M 7 .46 Markæ sIlfl I «« , · .
9,, M, Anna MUpp O kl 9. 2 em. ' X« 7 EMMWWK 4 WHAT-.- ÆPC Jz «
IOJ T « « supxt M «"««·«»2 451 ’ . !

HllssstsspsszOanrel IZS 4 2 Z«n-;»JsleTG.s;tx-s2x fszjrjth « sz

v«1·-2’ T sszllexander cis-X 5. 34E- »I. "

13 F» ucm « IX 7 8 F :.--.- « .- «¬

chkitgf LT ftdorud 8. 39 » « · X« ,«J MMNM ANY-»F JJL ¬

«.. TM . « « — . . - C- : .
Om Johannis fandebud till Christumj Matth 11x - . .

" Hög sit.: Luc 3:;1.—--15.Ifotons"Gal. 3: 23———29.
15 S HEF- 3 i Advxxxt M 10.17 Jrenseus I
IS- M Lazarus X- z11. 50 L n. kl 3 2 e:m. .
zUpp Midd. .·,Ne-d l»Es-TO --Upp Midd Räd. ;
TDäg. Tin. T.m T.m. Dag. " T.rn. Tun i
1 —«.8s-.32; 111.49 Z. g .9 ·.846s:. III-B 2.58
2
0

-3 28456 IXZO ; Z . «1i1 « ’8.« M· III-L 2.57
H IS 331 11«.5·1 3.- Tls 8:52 11154 2:57 ;
"7 8 43 11.52 s"3. 15 8.54 f 11.55 2.56 ?