OCR Output

, « « i s os- - p« « » s ««-»» s. is « .- » ....-.».«-.
—- , -(.. .-..... ....-J... ..- s. - sp-.-....s.«.. . --s« . «¬
«..·- -..... « « .;s.- - «.«·t -— - .- -. . ..«, .. . ¬
MAW«-.«-.—..-s.-«·.k-,- « Us- .-:«.- ;- . »Ja-s « s-— s- - —- « Ic- — - -: - .-—. -- - -;¬

41
W
,« !
i

III
..;cv.
»I¬
»F
SJE
-!»j

yzjf ZLRMMW s- ÆWJ

»s-»
MWJZQ

H

JJ W Wy-»

. Dggar

«UO«EWZ
. -1«18T" Valexiatk «

sz21SHkPaskDag FI- 138
--"22 MII 2 Ding Påsk VI 2«-.2«4·

sl24· O
..:-W F

·I8SIIIPM FE

..»(s.)«.råsss-iM-åuadx »
Mäsk. Neds .
ssz upp O
THE 10 31 - 107I

M Läng- Fredåg f..m ·- -O- «

20 L AMAUA Hi 0 15 » »

«"·" ·· Om Christi uppftündelse, Marc.16 «·
Högm.:-Jsh.20:I—-10.SAftons I Cor.15:"12—21
Anshelm

? Bernhardan
2.47- "-52Iukl.2.46f.1m.
ALBIETINA 2.-"5"7 UO kl. 9. 45 f m
«M arcus .H 3. 2- Cz
Cletus ykz 3.- --·-5 pgckj u.k13.54fm.
zTHERESIA K Z. 7 (((. Fjermast

Jesus gisr genom- lyckta dörrar Joh; 20. ·
Häcgm va.h 21: 1414423 Aftoni Ä.G. 3: 12—-20.

3. 8 Thure
9

T · ---Pa-tri·ik

23 T Georgtus

T «- -.-,.¬
-«-;,,-.- ,
,» izzh

25T
27L

29M Tch

HZO T MARlANA M 311 « ,¬

-s(;) Upp Mrdd HRed « . « -«s:-· Upp Midfd III-eh
isDIIg T. m. T m. -T·«-T. m. ·Dqg. T. m. TM. THiin
- 117 54 43 II o -7.18j - sp25 III III-Eis I.37
-- I-:9 4j 38 .11.-5·9 7123 27 »z«4 II- II».57 III
121 4.32 II. 59 -7.-.27, 29 »Ion II:.5-7 — EI. 46
---s?—i123 4.26 IILHS 7332 30 T4·. II II 527 R 49