OCR Output

», -.-4 q.»-4 »O
Hexe-»W- ——«.« . .

—.·.....-—I---- -. «¬

««-. 4

.-.-... -Z-..s-·-k-.-—c-»p.« .Z.-.»:k.-u.—-x: Wu:c7:a-«.z-u—s

" ' - - Is- - «« «
.«. »W« Miyamxiwwstw W M«’"(Wr «·

HE-» .

»Wi¬

p s- - kssktwkwtswkwksIs«s-I-.»Ir«..s...«szwi. .(.(..,.sp.-¬

»
«:·« .- « ·-.-»,. — » «.. ( «
.....«.-.-»-.-.-..-»—-—:t««.-W» «.«·:c..«.«:.«s."."-k- «-;T::::...—-;.,:». -.. -.....«:I2.¬
.

.«,.- — —-..—»-—..· .¬
.,« « OW. -.. . »s« .-«...—

APRIL

Matt Upp
Harald 534456 L u. kl 4 18f.·m.
Theodofius M-«Ned- H kl. 10. 26 e III

O
D ;
H

. --Amib;rosiusss-- III
Jrenes W 10.59

v1LHELM

OMRWWHYI

Om Judarnes bItterhet mot Christum, JOH 8 »¬

Hdgm: Joh II 47—-..-57
S He 5 i Fast-III M
M PerpetIms M
T Otto « .: M 2.48«"
O Hezechliel T W 320 Oft 47 eer.
T. ’«-T-AITITIIP..as- « « »E¬
F ;.--I«zulIus M 3.45 « F
L " JIIstinus W Z. 50 «

« Om Hex-rang nattvard, I Eor II
Högmäx Jph 12:I—16..

14 S sk PalIII-Sänd Z. 54 Tiburtius

HHHH
WWHOOOOOQ

15 M OkyIIIpIas z- 3. 57 L u kl-; 3 52fm;-; »
Midd Nezds O Upp Midd. LNed-"

O
.I:I"
U
V

Dag TM. z TIII T·.III Pay-, T
5.30-j - 12.- 4 640 . 9 5.

5.24 12 3 6.4·5,« II « 5.¬
-· 12. 3 6.49- 13 4
2.,-««2 654 151 4

Cis-U NR
OI
H
O

IFSTDMCTUD W 8. 9 ckZII kl 0 54f III

. -;--.(I.;3,1« Hegeftppus
« ·;1.50 Auk1341fm·«

«-3.36 hu. kl4onmg