OCR Output

s.

- -««—

«
.-".«.:-;s—«.·» ;::.«,--.·2«» . ».—...x sw-« MWI NW WWWMJHWMsVII-«- -..-«—«-«—;¬

« Ihn-« -·-" speka ·s.« isMthcdiTxgkssp FOR-H

«L-i«-»« s¬

Z

Is- «

-—.—.

—....-.-—.« ..»-.-....¬

:.s-..s-.-«

« «-.. ....«- .(.-.«....».--..-.«.·s.-. :4«-.—.....-.—-.. »

s. .« - « ww- ...-.:

-—.»..·,- M.—.-·-...«........ . -¬

«--.-(-W«a::-«.H-4.-«.-c.-—.« - »so-M .s . ¬

-,-».-« .·

JukzsxÆXw

WØM"XM
UZAMAX»MJL»"

is« »J»
;7««-?;.-»-.4 Mk

Ew« »AQ«TY¬

MMJY s

»

XØHLO KAT.
MWZZTI «
jä:äz;«7«kvsLJYLEZIPJYQTJZ

18 M Edvard - It
19 T Josef Z¬
: 20O Joachim ..
« 21 T » Beuedictus
22 F Victor » "
, 23 L Aer ·

» Vät-Mtåuad

Dugar Män« Ned

Högma Luc. ·7: 36

17SH22FMM

—¬

sOm den Canaueijka qvinnan, Matth 15

W 5. 42 0Gekrttud
Upp O kL 10 19 e..-m
7.48 C ssN-äk1nast)6 ¬
xlz 9. 37 OiMkc 6. 55e.m.
xsz 11 27 Vårdagjemn)
Æfm L u. kl. 4 38 s m.
THE 1.14 Fu. k1053fm.

" , Jesus utdref en djefvuh Luc; ju. .

, Hisgm.: o:h«7:19——31 ,

24 S Jk 3 i Fastan Akt-T 2 48 Gabriel
25 Pka Mar Beb D. si- 3.54 .(p kl. ;.6 2 e..i«n."—
26 T Emauuel lex 4.27 Au.7.kil.74.28-fxm..
27 O Rupert Cz 4. 43 Zu u.kl.j.5.48 f;m.
28 T Malcus H 4.50 ·
29 F Jonas H » 4. 52

30 L Qvtrinus H «4 55 ((( Fjermast

Jesus spisar 5000 män. Joh. 6,.- »

Hög m.: Joh. 6: 24 —36. »
3I S Hk MidLSond « 4. 56 Amos » · —
O- - Upp M idd. Ned O Upp Midd.; Reis.
Dag. T.m.« -- T; m T-. m. Dag. T. m. » T. uI T-."m.
17g « 6.147 12.- 8 6. z» 25z 550 i ; 12 « 6.23
1«z9« 6. 8 12.-j8 6. 9 27 « 5.«44 12.j —- - 6.28
. s 21 6.-2 - 12." 7 6.14 29 « 5.39 « 12.·" 55 6.33
« 23-—«- 5.56- 12. 7 6 19- 31 "— 5.33- -— 12.- 4«««s 6.37