OCR Output

- . .., «,. « ,...-.—·.» »«»
.««-.i Hexe-ess- Stets-M- 4 « .,:..».».« YzHYLsp .. :« ;

F Albin
L pErnst

· Män. lUpp

e. 39 W

H 6. 42gzs (Kumgunda
- Christus förkunnar sitt lidande, Luc. »18.

Högm«.: Ja h 712: 23-.--—33 .
3 SFFastlagsSond H e. 43 H- l Böndugen
-· 4z M Adrian «- Ned g kl. ...T43«0 f.m.
; 5 T Conon ».-: UT 7 375 C FjermHast)

6 O essulgentius »I- 8.57 ,9u. kl 5.21f.m.
7 T j» Perpxetua » z» 10.2·oj- ck.n.s-kl.0.s50f.m.
-8 zF - Phtlemon »- 11.48;»s Au.skl. 5.352f.m.
9 L ·4() Martyrcr —NV f.-m. «z«¬

Christus frestas af dxefvulen,1··-M»e»1tth.4.

Högma

10 SKI iFastan :

Matth.1
Mk sei 18 Apollonius

11 M Vindician Mc 2547 h n. kl. -5.52 e.u·1.
12 T Gregorius ; M- 4. 5f Okl 5».;13s f.mx.

,13»-O Ntcephorus siäs 4.53

«14 T Mathildct ; »Es 518 »sp- .

15 F Christofer M 5.31,-,-z; ·¬

16 L Heribert W 5.38 J

0 ·11Upp.s Midd. Ned .. O .. Upfx Mist-by Näh . ·

«Dag. ITJUJ TM. «T.m... Dag. TM. T«m «T.m.
.1 7.1 12.13 ·.526 ,z 9 ess- 12.11 5.;«»46.
3 -6.55 12.12 531 1·1 .-;"6. 32 12.10 550
5 »e.«49 1242 5.s36 13 .e.26« 12.- im 5.z·55
7 6.43 12.11 5.411 515 6.20 12.«·9 6.;0

,-. s-. W—HWSZWX