OCR Output

1 Kubjksdeolmeter »
l Kuhilkoentjmeter s¬

3. Nya rymtlmåttet·.
I) l also-einhei¬
1 Kublksmeter innehäller 1000 Kubjkxckecimotoh

1000 Kuhiksoentimeter.
- 1000 Kuhiksmillimeteb

i »
Nu gällands mätt

Nya mätt.

Kuh. idem Kur-.

Illllpimx

;Iz-,.I,H«-tttt

Kuh.
M. m.

lllllll

Eli-l

Nys mäst. : «- NU Säl·
Kuh. Kuh Kuh Ist-de mått Kuh
kot. tum. Zin. Hex

WW

- 1 Entwan 38 210 —- l50 Raps-Oh 1

soo Kah. mu. 19 .- 40 M I

200 d: o 7 III —- 120 M —¬

100 Co 3 821 — 19 am .¬

· 50 am I 910 500 V am —
20 mo —- 764 200 2 M —
10 dso —- I Co —¬

382 100
5 (l:o —- 191 50
. 2 än) — s 500 Kot-ums s¬
(6 420
38 210
100 cla- —¬

; ooo Komm — 19 105 50 clm —¬

z»-«2oo d: — 7 642 20 M —

100 ei: —- 3 821 10 tho —¬

50 tho — I 910-5 5 Mo —¬

20 cho — — 7g4—2 2 EIN —¬

10 CI: —- -... 3821 I TM —¬

5 am — — 19105

2 Mo —- ..- 7642 500 K.Illl. s¬

1 ä: —- ..- Zss 21 200 Cho — .....

oo mi. m. —- - 191 128 350 —

388 gi» —- — s« s¬

:o —- ..- " J —
so am — — II IF szo '¬

20 am —- -- os76 2 it-: —

»10 Il- — — osssz 1 akq .¬

1 Epktolitor irm

tät uppmätning o.
ehäller 100 litt-eh

Nu ZEIT-»Das Ins-E Nu ghllanüs Hem- conti¬
Nya mätt Kuh Kan- Kuh mätt HI- spltev meJ
1 asktoL s -8 21 12 KLEMM I so s
50 Um 1 9 1015 2 «- — 32 Z
z z. .- 1 91 05 5 Raupen-. — b I
I : ...· — 38s21 1 Oh t 1 ,
· .- ... 19sn 501111 sams '- .. s
ZVFIF ,- — 7s64 20 Z : — g
1 ago .- -— 3«82 10 . « ·- ... 1
.- — 1s91 5 CEC .- -— —¬
» g cthlL — » MS i åzg ·- » »
1 Yo — .- osss «
« « " 1 wärt « . Ny« man
am a- - -—---——-—·—·««
.——.—--—————— - D
Nys mäst. Tug. Kap- Gawiz wärt XII- shlton Um¬
nor. pari . 64 o
»- 1
l Hist-. 1 »Dann-.
IIIZN —- 19·41 16 Kamm- — I J
50 bit-ob —- 9I71 I 323 .- 20 s ¬
20 wo —- 3 88 z :» .- 10 s
10 Oe —- 1"94 I do .- 5 1
5 Mo — . -. ot97 . k¬
" Kau- stk- Dum· Ukå Its-Im um
. not-. ter. trat-. « I a
¬
1 s- I 14 1 Its-ma- —¬
z i III-« .- s 023 4 warm-. —- j Z
5 Ima« — 1 s- n 3 so : ... s
"1 ågo —- - DR l I Akt I
.- ... osst 2 um · ·- : .¬
jwsga —- -- osu 1 M ·¬

k varor mcäelst mälkätis

10 Beamten
10 Gent-inter¬