OCR Output

1877 Sirs Marknader.
C- Betccknar mafknadey som pästä längre än en dag. s

vsis Vetecknar de frimarknader, å hvilka KongL Maj:ts Befasningskhafvands
appgifwit att betydligare kreaturshandel jemväl cger tum. s

Länen, inom hvilka marknaderna å landet hällas, äro sä förkortadeg
Efb. Elfsborgs. .K1:b.. Kronobergs. Vbt. Besterbottens.
th. Göteborgs. Kri. .Kristia11stads. le. Bermlands.
th.- Gotlands. Mlm. Maltnöhus. an. Vesternorrlands.
sHaL Hallands. th. Norrbottens. tht. Veftmanlandsx
- Jkp. Jönköpingg. " Sdm. Södermanlands. « "

RI. Jemtlands. Skb. Skaraborgs.
Klm. Karmen-. Sth. Stockholm6.
Kpb. Kopparbergs. Ups. Upsala.

Uti JÄNUÄRL ·

-Bredgärd iStrömN Lycksele M, Bbt. . . . UJYsele (K. st.)’k, Blit. C
Jtlo « O o o · den ZIMaricstadIo . . - . o 24 vacr Kalix k, Nhto II

Ekefjö f « « · « . « 23 Neder Kaxix(K.st.)E, Prebrossfx . . . . 23

«

Grenna-...«....30 Rbt........ 40stersundkf.. . Z

Uti FEBRUARL
Hzlrk1ogier-I·-0 . . .den 2 mark (th.) tager SalaHu . . . . . 13
Arjeplougsb th. . . 8 sin början. Sigtuna . . . . . . 22
Arvidsjaursz Nsbt. . 1 Hgdemokak · « , g Skara . . . . . . . is
Bygdeå(K.st.)E,Vbt. 28H9kvaHz Skb, . 9 SäterE. . . . . . , 22
Genivare www-s- Jockmocksss, Not. 15 Upsala Distingss . S
börjag å den dag, Karrstads . . . . 15 VexiöIQ — . . « IS
då ordinarie tinget Köpiugss f. . . . 21 Yimmcrby s . . — - 23
i Gellivares lapp- . Norrtelje . . . . 15 Amäl . . . . . . -. . I

- . uti MAIis ,
Burträsksz Vb"t., den 9 Ljungby (kr. m.). . . 9 PälsbodastquOrHJZ
Degerforsss Vbt. . . 20 Lund (kr. m.) . . . . 14 Stellefteåk . . . . . 13
Elmhulx (kr.m.), Krb. 28 Land (kr. m.) . . . . 28 Skogstorps qvarn
Engelholmz . . . . . 28 Lyckselek Vbt. . . . 15 (kr. m.), Sdm. . . 7
Falköping . . . . . . 28 Löfånger(K.st.)7-,Vbt. 6 Töreboda f, Skb. . . 142
Kongslena str. m.), Mahult (kr.m.), Hak. 7 1»1,meåife . . . . . . . 28

Skb. .s . . . . . . 16 Nordmalingsb Vbt. 27 Ostersunds . . .« z . II
Laholmf . . . . stybynsz Vbt. . . . 2 "