OCR Output

us
«

De störte Planetetxtaö gång och lyscmdesz Ä
« . — är1877z j« ««

· . »Ur-mu- uppehäller sig ·i Lejonets stiernbUd samt är i söder
,-e;1idnatten den 14 Februart och middagen den 3 Augusti. · « ¬

-·""JEY« « saturnus genomlöper under ürets lop Stenbockens stieran . .

· - Bild samt är i söder middagen den b- ten-s och midnatten sz · . ·
- »den 9 September. · s« . . . « . « · « -« · ¬
Jupiter besinner sig vidspktrets början i stjernbilden Ophiuszfi

chus samt sprör sig derefter inom Skyttens stjersybild; han äe i »
i ssöder midnatten den 20 Juni. . - · - k— ¬

Mak- iir vid trete-bissige- i Vageng wandern genannde «— ·¬
Skorpionety ssödra delen as Ophiuchus, Skytten, Stenbocken · » « « .
soch Vattumannen. Han är i söder midnatten den 7 Sep- » ,» » « ¬

- -tember. « , « «
( » » . venus är aftonstjerna till den 8 Maj, derester morgon- H« «
r» . stierna till ürets slut. « - « ; , « « « «
Z-? . Merlcurius Zik längst östlig fküU IOIEU ch.-«11,JUUUUH, L— -»;.7 . « . « l , « · « « - . ,- "
’ den 3 Mars, den 3 Augusti och den 25 December, längst vestsig »- sp — » « - · " . · - . «
Eden 21 Februari, den 21 Juni samt den 12 Oktober.- " . . - « "- · · - « · - ·

IS fu« .

Hi