OCR Output

- . Mün. Ned ’ «
17M Jnatius sz II 5.30 ckn.kl.0.·42f·.m..

18 T . A ra am W7 XIV-J
19 O-A Isak - - M 8.40 (Okl.1.4 e.m.
20 T — Jakob M Upp (Vintersolst.
21 F Thpyr ApostL säe 3. 290 Chyka S. 2e.m.
22 L Jo1et . W 5.16 ((( N armastI
, Om Johannis vittnesbörd,1.Joh l.
« » » ’ H"gm.: Joh 3: 22——36. Aftonsa o.h 1:1--7.
« . « 23 S Axt-: Advent Ist-? Israel
· , - · » 24«M Adam, Eva N 8.47 s- 25
- S -- .- k»25T-kJul-Dag D10.2924-n.kl. 3..39em.
- — . , » »;» 26 O EStepsh Dag Is- f..hmn.kl.10.0 e.m.
: . - s 27 T Joh. Evang. xh 0. 4 0 kl. 7.32 f.m.
R - .- - 28 F— Meist VarugD H 1.41 ¬

Es

Högnm Luc. 12: 32.
30 Sknx e.Jul »Es 5.1 David

31 M Sylvester M 6. 42 O Närmast
. Lof, pris och tack fke dig, o Fader kär!
«· NO . Upp Midd. Ned O » Upp Midd. Ned

;- X TJMÆW k- Js - --—- st« 29 L ThomasViskM 318
» . l — . ’ M X Om Jesu föräldrars förundran, Luc. 2.
sp . «. - . I " Aftons.: 1 Joh. 5:19—-21.

8 58 11.57 2 5 27 9. I 12. 1 3·.
8 59 11 58 2 58 29 - 9. 1 12. 2 3.
9. 0 11 59 259 31 9. 0 12. 3 Z. 6