OCR Output

- ·¬

26 T Cletus Mk
-27 F TIEme

Dag, T.m. T.m. T.m.« Dag.
· «17 « « - 4.43 12.. 0 . 7.18 25

. ( Gräs-Mänad. - .
Dsqgar Mün. Ned
· - Om den gode herden, Joh. 10.
15 S K 2 e. Påsk »- 10.37 Olympias
16 M - Patrik » » f.m. L u. kl. 4.49» .m.;
17 T Elias 0.19« cku. kl.3.5 .m.

M
18 O- « Valerian M 1.49

19 T «Bernhard cis-W 2.45 (0 i »
20 F AMAUA III 3.»12 O kl. 8.49 e.m.
21 L Anshelm w 3."21 Au.kl.1.13f.m.

- Om Christi gäng till Fabre-n, Joh. 16.
22 S »A- 3 e. Påsc N 3.26 Bernhardan
23 M Georgius » D 3.29 C ·Niirmast)
24 T ALBERTINA .D- 3.30 . F) ·
25 O »Marcus Z; 3.31 Z u,kl.3.42f.m.
. 3.29
» H Upp O kl.5.48 e.m.¬
28 L Thure . » THE 10.- 3 » «

» Om den Helige Andes embete, Joh, 16

1 29 S k- 4 e. Påsk - M 11—42 Tychs

302M MARIANA ges f.m.

I, U.pp· Midd. Ned G Upp Midd. .Ne «

T.m. T.m. T.mi·.-.

, 4.20 11.«58-. « 7.37

·19 « 4.37 11.59 7.23 27 4.15 11.57 - 7.42
21 4.—31 11.59 7.28 29 4-. 9 .

23 « 4426 . ».11--.«58 7.32 30 4. 7 - 11.57 7.49