OCR Output

s- Æ O Jacob

» - ·-JU1-Mänsads «
Dagar — -— Mün. Red.

Om Johannis jändebud till Christum, Math.11

17 S As i Advent VI Z. 24 Jgnätiirs

18 M Abraham " XVI 4.59 C Fjermast
19 T Jfak Ist Z.28 ckw ·-k1.- 4..31.f
« A 7. 56 " (Wmterfolst
Thom Apostl. H 9 2101leo 19jxe
Joseph W io 4ss4 g

j .;-«3 Jsmel E

Om Johannis wittnesbörd, Joh -.1
24,:Sszrs.äz»,xsj«.Adven-k » o. 7 Adam Eva
»Is«

b

-’ - : ZHMHZJUIEDW

W

J . HPJs» L Davtd

. » x Fuss-« Qm Jesukforälsdtavs Gran-dran Luc« 2.
« « 31 S K n. »e. Jul

- ·U: p Ntdd Reis O « —
" DI« TM. THm T»m Dag. T.m. T.m. T.m..
s« 857 11.57 -257 25 9.1 12.1 · 3.() ¬
«« 8.58 11,58 ·2.57 27 . 9.1 12.2 - 3.2 .
ZI » 8259. 11xs58 2.58 29 9.1 12.2 3.4««
900 1203 c« 307 .

»W« «9.0 12.0 2.59 31

fm. O kl-; o 54 f.m..

- 1Z5 2k u «kl 738fm.. s ·

j-.-26 T skSteph Dag w Z 8 XH JIJE »

« -2"7 JOHN Jkch Lvaug »M- 448 «

W T« Menl BarnsD «;--»s6 86 säh n- kl 40em»

« « F WAGNEva 825(O kl«..1"11 11 em¬
Upp (Sylvester

Z schim.,0sz» »z- -— ¬

¬
.-,-2

ni¬

M;

IJcJ . ny