OCR Output

«- is’1-i' VII-«- ..x». · «
—....x...;".«- L — i

ICTOBER«

· ,»»- » :«»t- :
« Lk Eies-ZEIT «-—.-s«" « s

Dckgar · Män. Ned · »

· -« s Om den stöeä se i Welrekets Math. IF « JE- J

JZ · gög g.:m Marc.9 33«——5c:Eh Afton .5: I9——21 ·
« II MAY-es T s- 4K ich-,Dag,sz
2 M Ludvig "·« ;

« 3 T Ewald H"··· «
«"««··«« 44Ps es «
. H act US » -. - . . ¬
k; »F «- « S xunp z 5.17 cku kl 419fm. T« . ..«".«"«J««’ — -T7-7r««"7-»!7 ZEIT-M WO«

T

« Nie-? Ei Ttta f 5. .LL«8 (Femetrius ; ···-"s-aa-I «1-!«(-1M Hi- VWU X L M M¬
--J)--i « in den wattUi tig e, Uc- I - s··-; I ¬
HEX, « Hdgm Mai-et 7: —.I«—23.· gAftons Galåj51—kys "T. UIOA Axt-Vög- WH- M Wa- J fIK »

III e.Tre.»s 6.I III-Bandes eti ,
DsisveysmsI RU- s (()k111.,32 m. A Z« « M JUJEM LM -.J T« Wes-»F s

Gereon « 8. 50 C Narmast , II ; . » W 273 - H- ·
Mist - IT W ZW- - e- MEDIUM-« s z-----««Ls,;i¬
Awld TUL«« i ZZDXwa tx« «s-« so«"L,JLH»H-LDW-Ij

T eo tlUS 028 n.kl I.It3· m. i « - «
III-UT - · OCTTTTT s I ·? 8 · h 528 T -« . Mr sit-: JVZHM «
« —- m det ypper a u H i agen, Mai 22 « - » — O zzs « ¬
« » « isng Marc. IS: 17-—«—27« T Aftons I Jvh 2·: 7——23 »z-« TU- M M- WM WYJZx , C¬
, 15 skis e. Text E s.4s Hedvig .,,»;,IF »- Y- MXZJ97 Z« W«
· » p Midds Ned III Uper Miit- Esset- sp « f ’ JZYJ ,- ? ,
; « Dag. Fig ågtd F- 3m1 Dagk GÆB HEFT Fckgi THE -ÆZ ÄJFJM «" be MM M J « ·.,·s;;.,-:j.
·- IF :M)IU «· -« .s - . —« - - - s HW MA« Jz « Dsps
· sz g; z -11.·s:49« · 5.25 III ast) . III-I - « OMT ØM -"« « »

6 1

5 2 « T· · HEL¬
« -11;48«—; 5.19 13 6.355" III-IS 456 ,- Mk .·«-z» — « - J « W Izji
. . 4 51 . «« - B . -«·, »Es M Zw- «-,·z CZZI -««« ««««««

432 RemthusZ ; · »·« . » , " « »
«.- Upp O er os em» BUT-« JJHYJII JOHN-O N
510 Sau kLIssfnU »Es-s · »Hm DIE-» »Es-«- MAY-?¬

-«- 5 12 E« " «TX«

W?

As
JA¬
OOIz
III

Si¬

OBERON

O
F
?
S:

III-s 5.1.4 s«I5 Max : 11446

k-¬

.««··. Ei R » TT « · « « · — « - - « «« « · HXJLI UMAs-.s LJZQAJIK »Z. JZ waq J »Es-J« E"MMw-h ·«.·«¬
. .« H , «-L« « · « » « «« . « -. s -· · yfkskH ff- TJ RAE-( Mel-fo LJÆJLÅJ ,-« tjfzfz z77 -t?-7-i« Ip- VI
J-» spe-«zs-— kosme Use-W 732,. « , Deo ofykMr «- UH — «- - · » « , M »f. TH- MAX JY XJXZJ -:

M-Z-;:3- »Es- ÄXF AZM ,
its-Y. ä-«J7f-,f JE-) · · ·i