OCR Output

Mån

Om des·-t stora frqskafånge-, Luc

-;«·o«g»ni "«"s9:kqth 18:1.-—1,9
IS M- 5 ex erf

« 17 O
W X

gUewa « s.
Medrtk

Astons
10. 40

W1055

A B 1729
MEH 32Bonha

Reinhold

« f. l..
v ’" » « . n t ·y , » · · "·, ·
i-» - ·»—.««--» ( «n.-» - «.-,-— »-.-- « « ¬
- «. .: »M« jsssikaW2-.wx»»«. :.-... I¬

·190i

, Saxa Y«
- 20 T , ·

st ; axgsaretl a »Es
" «--,21F3·« Johanan « FHS Ned

·- 22L W agdalena M 933 O
" -..-H»··:·. mOm fariseernas Uwfärdig het- Mach
.Math. 52s «7—419i

231F S M S« e..Tref. ;.·.z
-··"24 M. C rthma

25 Jacobus
. ZS

· 7

· 28

29

W fm
C Närmast

Okl· 66fn1.

If Rotm « ·

Aftonssk Jac. .2-. 8——26 « Hi «
9. 36 bot-Jan) Cmma .
9. 36 F «
9. å7 Au.kl11;ze.m.
9sz36s

. -.9.36

aAtl a

7 Sofwaxe « · ·
Botvid M " " :31·7 O kTsx 431 fin«
Ole THE 9 41 Z u.kl- 9 Lam» ¬

Om Christi sowka Maths1 E
gut-. Muth 17-,.: Isplsås Aftpnp .-.- Luk: 14 124915
····M ·7; e. Treny- .49 Abdnn ,
Helena - · ¬
Miidd.

» 12.6
Iza «
23 «3.27 .·12.6··¬

»Bei-« Lil¬
Tdm«sp· ,···2
. s-.55 « — Ast
8·.51 "
MZH
8.44·"

8439
8935 » «
AZI

8.26 ¬

- 12.-. S
s ILHi ,
· 12.6 «

- — -»-..J»--—»- ----»--.- »-. -—.--—

M 11 åo ckn.k1923e«m«· · ·