OCR Output

«-:«j« 7 — , SymmåskåMänad
Da ar « « Män Upp «
« MQF Justrna . W 0. 23 LILkl 11.16em.
17 Botolf » 0 22 : .

— « "— « —,; . « Om den rike manncn Fch Lazarus Lucv 16. «
- k, , . — - « « « ". - « s M L « Hoglx Math. 16: 24-—:—27- Afwnm ;1 Tim 6 6—·——19
JYE M " - »J« 43 «W« JHØEH - Els S -1 e. Tref. W o. 24-r«-.: Leontius
. M j . »
Z , ) — « « s · - - 19 XI Glervasms W -.0 28 Okä kl 10. Pesm
« - ’ ««, - . W « 20 »F orentm M- 0.37 mear t
J M« »- - Aff- W «- JØFMLMZZ Pfg-T L.», «WX;:MG. « 21 O EAlbclUUs M ch OTPEEL 4. 8 fM
«- - - - I f

- s . « » 22T » «Waulinus - Æ11.0 Okl;1129em)
HWFVDIKÅ ,-M WMCEL -W-k5-HM W« M ) « 23 F ’ ADOLPH M 11 15 C Närmast).

Psyqu- JTJ MUMH EIN-b JMJW Je- IW M Johan. D. D W 11.22 An. k11.12f.m.

» « , « OJVZJZF - Om d x N ttw d L 814..¬

« «·7-F- W WJ JZMWMJWW J« « » »- - z« ; »F - Hijgm Luc. geUHPTZL aAftFxrksmL Isir 1: 1—11

« DER JW WITH « 7 H AM Mr . 25 Ska ex Tref. M11 25 David «
KIND-»Sk- »Ur-G «-k27»«-XI KM KL» ÆZW MAX-. l « 26 ZN TZerfmms W Ihn 25

D « . . 27 recens · 11.26 « 25 »

« « «« TWMZ JZJ MWMIMX « - - " " - IN Z « Dr 11. 27 O kl 4.27 e.m.
EIN-» is-« MZH — «. Jä, « « - 29 xPetLAs -: H n 27 DU k1.11. wem
Z-? KÄFqu; F»y»,szj::k l« JÆEM —. « « «.« « 30 . Marttalts « . H 11 27 N

;,.· - « « . — «- -««;-E»»,»-.¬

HEFT-. t « ..

« (
»F
C 1- « »z. ¬
. « « . ff - J
«- j « " · « « »s- ".- « »F " « .· . - « . s - --;
»Es-i » . -.- . u J s. :«’ ! ·s- «
- R ,» ,- ; «- ,sp·,ck .- -- u— , b «- — . «- »«». .- -.- s.-.s-«. . . , « M »Es- M Mist
: —.·«.« »M« « » , « X s » k. Abs-»- spmw ; XII »M« W ·- «. —- » «- ltti It W « - WWMM « W»
I « k- Jst-as , «
« - sk«