OCR Output

.-« sp¬

sn
"«. .-;««·«

—«1,

qs ¬

H« szKs Höshet Pritifåsfanc JOHMLOTW EUGJHMA
v Mensm 74M74UA MARTHE-s-F-öd.elsgc»,- den 24
Ziäkrilslssozt";:-..«-.«»Y....,-»-»v»s-.-- .

O

o d o o d «0 O 0«0 sö O «· ddet 46 «¬
« »¬
«-«f x I « «

Förmöxkelferxp E »
« · « « »- .f,o,xtjix«dctt,afä-r nänkljigen twü I
" » ; örmöxkeljerna
iynligaiSwmge Den " ;
bsörjax »klk»16«.-33 sm, ljwarxef « « « åd;:·-i.« Den
Und-has månförmörkelfen intsräffsak den 3 Se temsbsetz bötjnrskL
-·«L.281 -X.m."». .jamtr«f1«luxar kl.. 11.4«1;.»-s2e.m. Detmas förmörkeljesk wäc¬
»"ker fis bslott «till z af »smänens»d»i«ameter. « «—---"»;j»

«¬

» —«·- » "" Tisecknetjcs kajemärke"r.ke;,sÅ".—;.»» ;
; KBctyder Sän- och Högtidsdqggpz G»S»oken» CMånesm

« J " . N«ymånc." CFörstakaartexetL OsFullåUånå sellcht ne¬

» -j dan.«-·()S«izfta Q-war"steret. L«Venuss."sz«(?«"Maks-fUsupkter

hShtuanss III Wädurenk W Oxeng M Tibillingxr W
" Kiäftqn.««»NL-ejonet.»ED- Jijjcgfrun. HITWågötkkfkcEHEspSkpxä
pionenj « F «Sk«ytten«." ’Q.Sfänbocken. H "Wgttunt-Q«,txnqu.· «
Z Fistarne. »f.m. «f6rmik?dagen. e.m;"·sfefkärmiddfagenj.
.kl. -klp,ckan. , L Månens szuppftizgandez F nedstixjhnde genötü
Djurkretsen.·» ( Nedflyttningksstillefterföqujjde,f«spch ) Uppk

- flzyttuingjtill föregående "d.ag.'"., T timjjtiw m·.j---iminutex.¬

- xt Mii. U app» Wid Miånensthpw ofljz.Nedgä;jg«"» tillkjkörh

de- Utsattsa . timmarne . eller eftermidd.i .alltfomk"" de

. p¬
» .
« » . « . . f
» . ( » .. - , »¬
. -. « z. .
I