OCR Output

D ««1876 ;Sof«Cerke"ln«-TÆ«
eindringen det 9:-de. sSondagsbokstafwen är
wasttermmen inträffnr den 9 April

M Kdnuns OSOAR II: s Fodelfe, den 21 Jan. 1829, det 47
Deß uppstigande dü Thronen den 18 Sept.1872,det 4

Kröning, den 12 Mai 21873,’« . . «-. . . . . . . . .det Z

D M. Drottmn sOPHIA WILHBLMlNA MARIANA
Btlckger, den 6« Ida-ji« 1857, . . . . . . . . . . .

Kronmg, den 12 WORK-. . . s» . . . . . . . . . det

HEHx M Enke-Drottning- UMPHINA MAXIMILIANA

,».,,.,EUGENIA-s Fd delse, den 14 Mart-. 1807, . . . . det s,

Deß Bit« . der-M MMA »;«-» -. -·- der
Kköxiing M W EIN GEW, .-«. ?- «·.«. :"«« !. . «.« «««.«’det Z
st K. Hö gsihet Ideen-Punkte och Hertigen afWermland

« .

osCAAg GUSTAF AIOLPHS Fäden se den 163111111858 det ,1

IH K Höghet Ars- «-«r«inf«en och « ertigen afWefdernghland

OSCAR CARL LHELMS Födeslf e, den 27 Fedr.1861, det II

infen och erti en· afNerike BUGBN s »F
, « Sol-Alls ödesej den 1 Aug.1865-,detI"
H; K H««« oghet deniædsnn EnkeHertcgmnan af "
Dalarne THER sIA AMALIA OAROLINA JOSE¬
PHINA ANTOI ETTAs Fö odelse den 21 Dei-.
- Deß Biläg er »den 16 April 1864,. . . . . .
H. K Hd ghet Prins Man LOVISA JO
NIAS F«d odelsej, "»n3100t.1851

(

D Fdrmälni Ig med H K. Hö het Kronprmfen a«f«
» anmark - IRldTIAN FR DRIK swlLHELM
VARI- den 85u1i1869,»«»«.»9.»-.det

Jckzzs Akk- xssøwfp MM
»O Ja- XYTAMMW »s»-.«A »

( »He-M JMM MJV »V¬
Czka UJJMHKIIW «.«-—
IMM ji«-Max —— --» « . »¬

III-MICwa

XLJC JTM « Rätpr ...

.--¬

J

R

. M

¬

« x«—« » :----·--V——W«

«