OCR Output

Marmmda

« Burgfhdlmsp. ..de.nspÆT-Jungjs. . . . . . . .

« . HanlkjnarP K es R s«o v

« Give-Hundesf- . .- . . MEDIUM-la . . . .- . . »¬

Æ s! I . . s gslSw«w«eä s It I O I ( c szrädetq I I .- 0 O . . 9 «
körlanda-plotken i Slädcnedjo O s e G »0 1.««Nu»ened . . «. . « . « «
Elfsborgs Län . . I«k·:;«;-Släxäktäxxgjs;·.P . . .. . Es »« - f ’ l¬
Märlunda (kr. m·)- STSweMjunga . . .- . . 22pWWNAUdU EV- Ms) s 2
Rsttja Algutsgärdsz - Ejtxrsbmkm Gr- m.) UJWHkst « « « « -» z
ckrs ma) a v OF- i -q" s« 9 Loruk ckrc Ins) is»0 «- 23I551 CT ’ —« I»
Ryd Ex. m.) . . . .»28.1Tranas qwam i r» « V« III-) · « « « D«

RZMZEH . . .-. » . . «8-I» HEXEEEZPEIIZZ Läns .« 21

. szH Vorge« år I8z75.szx » ; " . »

Otebkoj o fs .- c s ·-»»Q 23
W

- - Uti MAT- «
Gåxdspänga . . .dzen 4Ladugårdsgärdet wide kOnfjH .» . ". ·. . . . 19 OYH - ! « « »J z
- - -· Stockholm (kk:.,m.).26.i»urric·ckwmi-7ss.". .« . . « Its- s Simois-ten »i.-·s-Lstkngws«j XVI-IMngIE- -k NOT-Hi

« . " s- s. - Pkæsteg»ield. « F«s. ««»d9s· Is; JUUUCVIE Pvæstcgjcldp .- -« c»»«« di- ZOJUHQ ».

ankdping m- m..) .«»28M«ohcda (kr« m.) . . 4IWinimex"b-.j. .». . . . . LI « » »i» » » « · » , » »
« «« « « « «-"Ut·- JUNI N « « « « · · Lillehammsvs s s « d»1921Ed--QÄJI«I«ZSE9.W Wiede I « »
« « « « " · 13 »Die-r wastegjeld . d. III Axt-zuste¬

BugöfjowiSsydvamnki z » —k»» » « «
gersx PVI site-New .- .» d; 2 FebgkijOsChrixstiånsand « « .· .» . d. II · dåq

Christiania« . , . . . ».-« d L- ksjkrwsW » «
Die-muten .- .». ·« . d« 9 ethz sMælen i Qverkzaldens . s;

Kongsbetg .. . . . .- d.- III-« des-»F H--ijæstcgjield. . . .- .» d-. »J:51chb:qk»s ;
RAE-as . . . . . » »d.»in;««d;ti,j.;,-k»·sz»TEhkiftjizaxtiands . ·. .."»d,. Izszkzt dxkx » .»
START s- »- . .« « . . .« . d»23 d;q,SkaUaxjggV·»-«. . . -. d Kiyo ,
« Gmndst i Elvcrumäs USszotteng is Jung-ens- »
Prcefsegjeld . » ; d. LMÆS··'Præstegjeljd» ; , .. d.IIZZ·.NoH-—
LMWM « - « «- — »d-« Ivo kaænnæegspi Stieka ·
Bofekop · i Altensi · Prceskegjekd.. . . . . d.J-16do · « TQ -- ;
RIEMANN . « . — d."·s äszsdsdipi Kvænmtgssbotten i s T — « L« ,

» IMMENme . . . . II « ,
Bwby . . .» . «. « «- .» leongskena (k«r. m;.) . ISWernamgsix . . . I " -" ’
Ehristianftad.». . -. . IösLaholmL .. . . . . . nchxiä «(k1:.. m.) . . . m
gimgristhmn «. . . -. Illszxnghsy Or. m..) . . LIABLE-Mandat (kr. m.)i . HI- ·
- km alt-«- kr. III-) . IE«--s.-E-JuxrieIchfrl . . . . . 161 . -» , .
Engellzolm . ". .- « ..«I.5IVEBxkfjerås . . . . . .. 22 FFFTVIZTIIFTZH 4
Ostwärts mzx m.) . IslSMdst ckxui m.) . . 18sp M J J « · « M

Gästawedf « . . . . LJSMVL . .» . -. « . .. . 15 A «-.l ·

IHESIHWUJH. . . MHYM « · « s— · · s- s« « - .»

Hiebcrsg -(kr. irr-) .- .;. . 1-8.Träjka«.» . . . . . .. . IWUEQTUUD » · « « «- · — 29 - « «»

· »Z»Ysterbymo . . . . . M- J » »

sthamwat « « « — »· W »- . « Skboskksextki Lyngms . » Skjchäi Markteng dxÆs Ldzosss

« ; ;-:«I » Pkæsftregjekd . . . .-«d.2 »II.»-.Bs:nh;s «·chrkcbatt;eai·Nc-esseby
-" s; - » .- »- .. .» s -I»«Pxefkegjeld,s til den .« ’

zi-. - - sclss Prxæftsegjeld . . d.·2·2"Jm1xisT-T s Gib if Slittzningeu af » ·

Hiiggwikåcsks .- . . . Wi» twikssss s. .- . . . ». . s¬
« » " IUti JULL .
Agutngn . . .den HEXEin »- . . . . . . LLTRVMZIPMH (uli- ach
Eis-ZWE- . . . .- . . .- 9»Kmtgsbrvs i Caxcmar I remontmarku.)-s«« . 8 - ; . »
Gaum-Um ’. . . . . . 23 Lein Cis-sc. m.) . . . LIRåneåE .« . . . . . . 2 « ,T-;. Sk-eipIn-czgsledknqsberg.i » - «"Novemb.ev alter- Iz
H 11 Röbä ""P«ræsteg.jeld d-» III-» ·:d«:-·«o.,j "« sDechnbexs Mauneiy

""ME · «- « «- — — - « GEMEIIMB IMME- I Orkxfssöivswikxsh . . . e - . ; . » . . . » .
H y « ! « i k. L Er )Ti ! « Ps. «« · » « « «« Throndkxjent i» c 0»0s « « d.«29 «d»:"«o»k. som» Of Fogden» be¬
. . . Ukt AbsGbsTL ; » » » » « - . . ». » »» » « » »»«,stemw»34

lWirserums byf . .- . S « » - . , »

- . , - " . .« »».. Bismledingsberg 1 « »

VIERTER-NO Um ZHIEIEMHT - « « « « - Es Alftahwgk":-Prce.stc- s - »"Vosek-Hpr Hi Wiens sz . » » - »

Messpr W M-) «- ·-s MWTI (« Ins-) « · « Iz««Wr-ig»ftad. . . . . . . n J gis-Ox- « s- - i d« S »Juki« ; «»«PVEikEgis-Ids -;- - - V- I PM- " ·
« — · Tilmm.-·xsps —;. Brövis .« -- --»·«;-;L;ev-qngeyzs »sp. . -. . v. II Ihm-s

Hweiscindaf. . . » IsiSwenfåasibcMs soc- » «
« F ««»«1 CI- A . o · J Is« — .s i«- - « « ¬
42 . «- . WILL-Heda «,kcxegmd Pwsttzxw .. » « d« 13 »Hu-» »« «

Wohede Ur. m.) . . » km Ek- MJ
ETPZITIJTQTTJTUUL MQJ . « II EIN msji . · . ·. W «¬
- « THI« . « «

- GUTENB- LkLi Zikjs . . « »